Seznam úspěšných žadatelů o projekty NAZV v programu ZEMĚ

Seznam úspěšných žadatelů o projekty NAZV v programu ZEMĚ, výzva z roku 2020.

V roli hlavního příjemce

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. (FAPPZ)
Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality
Rozpočet: 6 780 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. (FAPPZ)
Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu
Rozpočet: 9 621 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025

prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. (FAPPZ)
Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě
Rozpočet: 4 025 000 Kč
Doba řešení: 2021-2023

Ing. Matěj Božik, Ph.D. (FAPPZ)
Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů
Rozpočet: 7 500 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

Jose Luis Ros-Santaella. Ph.D. (FAPPZ)
Alternativní aditiva ředidel kančího ejakulátu jako náhrada antibiotik.
Rozpočet: 9 500 000 Kč
Doba řešení: 2021-2024

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (FŽP)
Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Rozpočet: 3 299 000 Kč
Doba řešení: 2021-2023 

Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D. (FAPPZ)
Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie produkce potravin
Rozpočet: 16 634 970 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

Ing. Jan Kašpar, Ph.D. (FLD)
Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro podporu trvale udržitelného lesního hospodářství
Rozpočet: 8 651 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

Ing. Peter Surový, Ph.D. (FLD)
Monitoring stavu a vývoje souší po kůrovcové kalamitě
Rozpočet: 6 592 500 Kč
Doba řešení: 2021-2023

V roli spolupříjemce

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D. (FLD)
Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků
Rozpočet: 4 720 000 Kč
Doba řešení: 2021-2023 

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (TF)
Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice
Rozpočet: 4 500 000 Kč
Doba řešení: 2021-2023 

prof. Ing. David Herák, Ph.D. (TF)
Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Rozpočet: 3 172 000 Kč
Doba řešení: 2021-2024 

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (TF)
Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0
Rozpočet: 5 773 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD. (FLD)
Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních zdrojů
Rozpočet: 5 773 131  Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (FAPPZ)
SMART FARMING - Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin
Rozpočet: 4 800 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (FAPPZ)
Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací
Rozpočet: 3 905 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. (FAPPZ)
Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech
Rozpočet: 3 725 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (FAPPZ)
Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech
Rozpočet: 2 400 000 Kč
Doba řešení: 2021-2023 

Ing. Veronika Legarová, Ph.D. (FAPPZ)
Vývoj metod pro kontrolu manipulace kvality mléka určeného k dalšímu technologickému zpracování a zajištění jeho autenticity
Rozpočet: 5 570 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025 

doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. (FAPPZ)
Vývoj metod redukce průniku antibiotik do prostředí v chovu dojnic jako podpora prevence vzniku antibiotické rezistence mikroorganismů
Rozpočet: 5 574 375 Kč
Doba řešení: 2021-2025

Ing. Lukáš Zíka, Ph.D. (FAPPZ)
Implementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci ve vinohradnické praxi
Rozpočet: 5 450 000 Kč
Doba řešení: 2021-2025

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.