Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR v programu Prostředí pro život PP1 a PP2, výzva roku 2019

 

V roli hlavního příjemce

prof. Ing. Pavel pech, CSc. (FŽP)
Malá regenerační souprava MARS
Rozpočet: 2 214 000 Kč
Doba řešení: 2020 - 2023 

doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D. (FŽP)
Optimalizace managementu rybničních lokalit směřující k zachování biodiversity v podmínkách klimatických změn
Rozpočet: 8 013 485 Kč
Doba řešení: 2020 - 2023

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. (FŽP)
Možnosti aktualizace mapování biotopů NATURA 2000 pokročilými metodami dálkového průzkumu Země
Rozpočet: 5 540 452 Kč
Doba řešení: 2020–2022

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (FŽP)
Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí
Rozpočet: 3 498 700 Kč
Doba řešení: 2020–2022

Ing. Radim Matula (FLD)
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Rozpočet: 8 958 081 Kč
Doba řešení: 2020–2022 

doc. Ing. Ivan Kuneš (FLD)
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont
Rozpočet: 4 228 000 Kč
Doba řešení: 2020–2022 

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (FŽP)
Využití multisenzorického dataloggingu při hodnocení dopadu environmentálních změn na aktivitu volně žijících živočichů
Rozpočet: 9 444 000 Kč
Doba řešení: 2020–2022

V roli spolupříjemce

RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D. (FLD)
Efektivní postupy inventarizace lesní biodiverzity a praktická opatření pro její ochranu
Rozpočet: 980 450 Kč
Doba řešení: 2020–2022

doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FŽP)
Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu
Rozpočet: 1 761 590 Kč
Doba řešení: 2020–2022

doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FŽP)
Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu
Rozpočet: 1 900 000 Kč
Doba řešení: 2020-2022

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (FŽP)
Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj
Rozpočet: 6 439 500 Kč
Doba řešení: 2020–2023

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu