Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality

Řešitel: prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. (FŽP)
Rozpočet: 4,125 mil. Kč
Doba řešení: 2017 – 2020
Poskytovatel: TAČR

Cílem projektu je zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality pomocí uměle vybudovaných mokřadů na zemědělském odvodnění.