Úspěšní žadatelé o projekty MŠMT

Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŠMT, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE – podprogramu INTER-ACTION

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. (FŽP)
Evoluce diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg. Společná anebo paralelní evoluce severoamerických a euroasijských druhů?
Rozpočet projektu: 9 547 000 Kč
Doba řešení: 2019 - 2022