Úspěšní žadatelé o projekty MŠMT - Inter-Excellence

Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŠMT, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE – podprogramu INTER-ACTION

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. (FŽP)
Evoluce diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg. Společná anebo paralelní evoluce severoamerických a euroasijských druhů?
Rozpočet projektu: 9 547 000 Kč
Doba řešení: 2019 - 2022

doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (FŽP)
Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí
Rozpočet projektu: 9 517 000 Kč
Doba řešení: 2019 - 2022

Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D. (FŽP)
Vznik specifických adaptací a epidemiologie parazita v souvislosti se změnami chování hostitele: návrat štěnice domácí
Rozpočet projektu: 7 568 000 Kč
Doba řešení: 2019 - 2022
ČZU v projektu figuruje jako další účastník, příjemcem je Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŠMT, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE – podprogramu INTER-COST

Ing. Jan Douda, Ph.D. (FŽP)
Výzkum udržitelnosti ekosystémových služeb poskytovaných evropskými lužními lesy
Rozpočet projektu: 2 685 000 Kč
Doba řešení: 2018 - 2021

doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D. (FAPPZ)
Kultivační systém vhodný pro dlouhodobou kultivaci lidských folikulárních buněk
Rozpočet projektu: 2 920 000 Kč
Doba řešení: 2018 - 2020
ČZU v projektu figuruje jako další účastník, příjemcem je Fakultní nemocnice Brno.

Další články v rubrice

English ☰ Menu