Úspěšní žadatelé o projekty MZe NNO

Seznam úspěšných žadatelů o projektu MZe dotace pro nevládní neziskové organizace
 
Ing. Tereza Kolbabová (Rektorát)
Podpora pozitivního obrazu zemědělství a lesnictví prostřednictvím magazínu Živá univerzita, Průvodce nového studenta a Prezentace studijních oborů
Rozpočet projektu: 461 000 Kč
Doba řešení: 2018
 
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (Rektorát)
Mimořádná stipendia ministra zemědělství za vynikající diplomové a disertační práce s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů
Rozpočet projektu: 250 300 Kč
Doba řešení: 2018
 
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (Rektorát)
Letní dětská univerzita na ČZU v Praze se zaměřením na zemědělství, lesnictví a ochranu krajiny
Rozpočet projektu: 560 000 Kč
Doba řešení: 2018

Další články v rubrice

English ☰ Menu