Úspěšní žadatelé o projekty NAKI (MK)

Seznam úspěšných žadatelů o projekty Programu aplikovaného výzkumu a vývoje  národní a kulturní identity (NAKI)
 
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (FŽP)
Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Rozpočet: 19,166 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2022
 
prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. (PEF)
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Rozpočet: 12,122 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2021

Další články v rubrice

English ☰ Menu