Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR pro rok 2024

SIGMA DC2 Začínající výzkumníci/výzkumnice:

Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D. (FAPPZ)
Implementace biocharu do kompostovacích a vermikompostovacích směsí
Rozpočet: 3 760 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2025

Ing. Tomáš Skala (FAPPZ)
Vývoj fytoterapeutických přípravků na přírodní bázi proti kožním onemocněním zvířat v zájmových chovech
Rozpočet: 3 881 828 Kč
Doba řešení: 2024 – 2025


Prostředí pro život 7. veřejná soutěž – Podprogram 1:

Ing. Michal Knapp, Ph.D. (FŽP)
Biodiverzita věc obecní: aplikace moderních postupů pro podporu biodiverzity ve městech a v jejich okolí
Rozpočet: 10 518 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Ing. Jana Svobodová, Ph.D. (FŽP)
Genetická diverzita a struktura populací okáče skalního (Chazara briseis): implikace pro jeho ochranu a repatriaci
Rozpočet: 5 937 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Ing. Martin Štrobl (FŽP)
Racionalizace využití nektarodárných biopásů pro podporu biodiverzity na orné půdě
Rozpočet: 8 561 728 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Spoluřešitelské projekty

Ing. Daniel Kahuda, Ph.D. (FŽP)
Měření radonu v půdním vzduchu jako indikátor výskytu kontaminace ropnými látkami
Rozpočet: 1 475 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D. (FTZ)
Genetický monitoring vlka
Rozpočet: 6 572 754 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026Prostředí pro život 7. veřejná soutěž – Podprogram 2:

Ing. Michal Knapp, Ph.D. (FŽP)
Biodiverzitní zelené střechy pro podporu hmyzích a rostlinných společenstev
Rozpočet: 5 381 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Filip Harabiš, Ph.D. (FŽP)
Optimalizace podpory biodiverzity solárních parků realizovaných ve volné krajině
Rozpočet: 6 021 460 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Martin Sládeček, Ph.D. (FŽP)
Využití moderních nástrojů biologgingu, sdílení a uživatelsky přívětivé analýzy dat při optimalizaci inkubace vajec ohrožených druhů ptáků v lidské péči
Rozpočet: 7 349 346 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Martin Sládeček, Ph.D. (FŽP)
Využití nástrojů biologgingu a volně dostupných datových zdrojů pro hodnocení kvality habitatu, existenčních rizik a efektivní plánování ochrany u ptáků ohrožených úbytkem vody v krajině
Rozpočet: 11 835 073 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (FŽP)
Umělé plovoucí ostrovy jako alternativní hnízdiště pro chráněné a ubývající druhy vodních ptáků
Rozpočet: 8 772 375 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

doc. Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D. (PEF)
Realizace návrhu aeroponického systému a technicko-ekonomická studie proveditelnosti typového projektu
Rozpočet: 6 479 125 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Spoluřešitelské projekty

doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D. (FŽP)
Aktualizace čísel odtokových křivek jako prevence povodní a sucha v České republice
Rozpočet: 5 437 499 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c. (FAPPZ)
Recyklace fosforu z kalové vody ve formě vhodné pro zemědělské využití
Rozpočet: 2 607 500 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Ing. Miloš Ježek, Ph.D. (FLD)
Mýval severní jako hrozba pro původní ekosystémy v ČR: potravní nároky, preference stanovišť, populační potenciál a možnosti eradikace
Rozpočet: 3 834 811 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.