Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2018

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR programu EPSILON, výzva roku 2018

doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D. (FŽP)
Identifikace národně významných zimovišť vodních ptáků s důrazem na výskyt potenciálně konfliktních druhů a v kontextu územní ochrany mokřadních lokalit, habitatových charakteristik a změn klimatu
Rozpočet:  12 588 769 Kč
Doba řešení: 2019–2022
 
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (FTZ)
Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu  funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
Rozpočet:  14 928 382 Kč
Doba řešení: 2019–2022
 
prof. Ing. Pavel Pech, CSc. (FŽP)
INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce
Rozpočet:  4 195 000 Kč
Doba řešení: 2019–2020
 
doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. (FAPPZ)
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy
Rozpočet:  22 760 000 Kč
Doba řešení: 2019–2022
 
doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. (TF)
Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako prostředek ke zlepšení půdního prostředí zvýšení využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek k minimalizaci dopadů na životní prostředí
Rozpočet:  51 000 000 Kč, pro ČZU 5 200 000 Kč
Doba řešení: 2019–2023
 

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR programu ÉTA, výzva roku 2018

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (PEF)
Identifikace rizikových subjektů v oblasti uplatněného nároku na vrácení spotřebních daní z minerálních olejů užitých v zemědělství a souvisejících oborech
 
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FŽP)
Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny
 
Ing. Václav Bubeníček, Ph.D. (PEF)
Přímá volba starostů
 
doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D. (PEF)
Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech
 
Ing. Radek Roub, Ph.D. (FŽP)
Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
 
PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. (PEF)
Studie vnímání vybraných typů přechodů pro chodce řidiči motorových vozidel
 
Ing. arch. Tomáš Peltan (FŽP)
Územní management smršťování měst
 
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (PEF)
Identifikace významu daňové mezery daně z příjmu právnických osob z pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu nové rizikové analýzy
 
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. (IVP)
Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání
 
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (FŽP)
Integrace informační podpory územního a strategického plánování
 
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D. (FAPPZ)
Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny