Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR

ÉTA, 5. veřejná soutěž 

Ing. arch. Tomáš Peltan, PhD. (FŽP)
Plánování kapacit sociálních služeb a související občanské vybavenosti
Rozpočet: 3 846 624 Kč
Doba řešení: 2021–2023

TREND, 3. veřejná soutěž

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. (FAPPZ)
Systém pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů
Rozpočet: 1 350 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2023 

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D. (FAPPZ)
VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE UPOTŘEBENÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ VČETNĚ SYSTÉMU JEJICH SBĚRU
Rozpočet: 5 000 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2024  

Prostředí pro život, 4. veřejná soutěž 

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. (PEF) – v roli spoluřešitele
Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik – SEEPIA
Rozpočet: 3 139 975 Kč
Doba řešení: 2021 – 2026  

DELTA 2, 2. veřejná soutěž 

Ing. Veronika Legarová, Ph.D. (FAPPZ)
Vývoj zdravotně prospěšných výrobků na bázi čerstvých sýrů adaptovaných pro trh ve Vietnamu a v České republice
Rozpočet: 3 091 658  Kč
Doba řešení: 2021 – 2023

Prostředí pro život, 3. veřejná soutěž 

Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D. (FŽP)
Vojenská cvičiště v proměnnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlohodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území
Rozpočet: 3 381 189 Kč
Doba řešení: 2021–2023 

doc. Ing. Jan Kazda, CSc. (FAPPZ)
Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače
Rozpočet: 6 475 000 Kč
Doba řešení: 2021–2022 

Ing. Radek Roub, Ph.D. (FŽP) - v roli spoluřešitele
Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Rozpočet: 2 318 000 Kč
Doba řešení: 2021–2023  

doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FŽP) - v roli spoluřešitele
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie
Rozpočet: 4 097 700 Kč
Doba řešení: 2021–2023 

DOPRAVA 2020+, 2. veřejná soutěž 

Ing. Tomáš Klouček (FŽP) - v roli spoluřešitele
Monitoring a vyhodnocení rizikových jevů v okolí dopravní infrastruktury s využitím DPZ
Rozpočet: 3 781 543 Kč
Doba řešení: 2021–2024

doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. (FLD) - v roli spoluřešitele
Výzkum opatření pro snížení počtu a závažnosti střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd
Rozpočet: 4 680 000 Kč
Doba řešení: 2021–2023

Ing. Václav Bažant, Ph.D. (FLD) - v roli spoluřešitele
Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu
Rozpočet: 818 750 Kč
Doba řešení: 2021–2023

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.