Vznik specifických adaptací a epidemiologie parazita v souvislosti se změnami chování hostitele: návrat štěnice domácí

Název projektu: Vznik specifických adaptací a epidemiologie parazita v souvislosti se změnami chování hostitele: návrat štěnice domácí
Číslo projektu: LTAUSA18032
Řešitel: Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Mgr. Markéta Sasínková (FŽP)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Inter-Excellence, Inter-Action USA
Doba řešení: 2019 - 2022
Rozpočet pro ČZU: 3 031 000 Kč
Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Štěnice domácí je obligátním haemotofágním ektoparazitem, který přechodem ze svého původního hostitele - netopýrů - vytvořil specializovanou linii na člověku. Poté, co byla štěnice ve vyspělých zemích v 50. letech 20. století prakticky vyhubena, se v posledních dvou dekádách vrací. Vedle globalizačních tendencí současné lidské společnosti bylo jako hlavní důvod současné expanze identifikováno několik mechanismů resistence k insekticidům. Projekt si ve spolupráci s pracovištěm v USA klade za cíl zmapovat populační strukturu štěnice na bezprecedentní škále dvou kontinentů. Pomocí metod ddRAD (double digest restriction associated DNA) a sekvenace RNA využívá potenciálu nové generace sekvenátorů. Genomický přístup populačně genetické studie navíc umožňuje identifikovat lokusy pod selekčním tlakem a přímo tak určit adaptivní mechanismy současné expanze. Projekt zároveň hledá příčiny šíření štěnice ve změnách lidského chování. Design vzorkování zahrnuje kompaktní síť měst v několika sousedících státech Evropy a USA. Socio-demografické parametry jednotlivých měst budou testovány na korelaci s genetickou strukturou štěnice. Bude tak určen vliv různých typů migrace obyvatel na disperzi štěnice a sociální situace na význam lokálních refugií. Populační struktura štěnice bude také vztažena k dopravní konektivitě cílových měst. V některých městech bude analyzována dynamika populace na časové škále za využití sedm let starých vzorků. Takto získané znalosti o populační struktuře a dynamice štěnice přiblíží mechanismy vzniku a šíření resistentních kmenů. Pomohou tak zefektivnit praxi kontroly štěnice a navrhnou opatření k prevenci dalšího šíření. Zároveň poslouží jako obecný epidemiologický model šíření patogenů v moderní dynamické lidské společnosti. V obecně evolučním kontextu pak výsledky projektu zdokumentují mechanismy vzniku a fixace adaptivních znaků v populaci parazitického organismu.