XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2020

Hlavní řešitel: Ing. Renata Aulová, Ph.D.
Poskytovatel: Magistrát hlavního města Prahy
Program: Program podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020
Doba řešení: 25. 8. – 28. 8. 2020
Rozpočet: 150 000 Kč

Dotace je poskytována na uhrazení finančního nákladu uvítacího programu prezentujícího hlavní město Prahu v souvislosti s pořádáním kongresu XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2020 na území hlavního města Prahy v termínu 25. 8. – 28. 8. 2020 v souladu se zněním „Programu podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020“.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu