Horizont 2020 - SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020

Datum ukončení výzvy
23.01.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem výzvy je zajištění rozmanitých a zdravých potravin, zvýšení efektivity přírodních zdrojů a potravinových systémů, porozumění dopadu klimatických změn na zemědělství, přírodních zdrojů, kvality potravin a nacházení možností pro řešení jejích následků, a snížení emisí skleníkových plynů a emisí pocházejících z využívání půdy potravinové produkce.

Aktivity podporované výzvou mají přispět k vytváření podmínek pro dynamické a inovativní zemědělství a potravinový sektor, jež vytváří produkty vysoké kvality a jež přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Výše dotace: celková alokace pro rok 2019 je 293,10 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: RIA 100 %; IA 70 %, u neziskových subjektů až 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 23. ledna 2019 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2019 (druhé kolo dvoukolových projektů)

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce, ERA-NET a COFUND:

Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.
U projektů typu RIA, IA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

CE-SFS-24-2019: Innovative and citizen-driven food system approaches in cities (IA)

CE-SFS-39-2019: High-quality organic fertilisers from biogas digestate (IA)

DT-SFS-26-2019: Food Cloud demonstrators (IA)

LC-SFS-17-2019: Alternative proteins for food and feed (IA)

LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming b) Efficiency and resilience of mixed farming and agroforestry systems (RIA)

LC-SFS-20-2019: European Joint Programme on agricultural soil management (COFUND)

LC-SFS-34-2019: Food Systems Africa (RIA)

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain: b) Capitalising on native biodiversity in farmland landscape(RIA)

SFS-04-2019-2020: Integrated health approaches and alternatives to pesticide use: a) Integration of plant protection in a global health approach (RIA)

SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant health (RIA)

SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare b) Precision livestock farming (IA)

SFS-11-2018-2019: Anti-microbials and animal production b) Alternatives to anti-microbials (IA)

SFS-12-2019: A vaccine against African swine fever (IA)

SFS-23-2019: Integrated water management in small agricultural catchments (RIA)

SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding communities b) Adding value to plant GenRes (RIA)

SFS-30-2018-2019-2020: Agri-Aqua Labs b) Looking behind plant adaptation (RIA)

SFS-31-2019: ERANETs in agri-food (ERA-NET Cofund)

SFS-35-2019-2020: Sustainable Intensification in Africa a) African Farming Systems, sustainable intensification pathways b) Soil system for Africa (RIA)

SFS-37-2019: Integrated approaches to food safety controls across the food chain (RIA)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.