Horizont 2020 - BLUE GROWTH - H2020-BG-2018-2020

Datum ukončení výzvy
23.01.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem výzvy Blue Growth je urdžitelné využívání potenciálů přírodních zdrojů z moří, oceánů i vnitrozmeských vod, při ochraně biodiverzity a posilování odolnosti klimatu, prostřednictvím odpovědného využívání. Výzva posílí modrou ekonomiku, rozšíří znalosti o dopadech klimatických změn na vodní ekosystémy a přírodní zdroje, ochrání mořské a pobřežní ekosystémy a přírodní zdroje, sníží rizika investic a posílí modré inovace za cílem rozvoje nových hodnotových řetězců založených na přírodní bázi, a posílí mezinárodní výzkum a inovace.

Počet partnerů: U projektu typu IA a RIA minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země, projekty typu CSA – minimálně 1 partner z členské země EU nebo asociované země k H2020
Výše dotace: neuvedeno
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: neuvedeno
Předkládání projektových žádostí: do 23. ledna 2019 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2019 (druhé kolo dvoukolových projektů)

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce a CSA - koordinační a podpůrné akce: Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.
U projektů typu RIA, IA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

BG-05-2019: Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators (IA)

BG-07-2019-2020: The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative (IA)

BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship b)Assessing the status of Atlantic marine ecosystems c) New value chains for aquaculture production (RIA)

CE-BG-06-2019: Sustainable solutions for bio-based plastics on land and sea (IA)

DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding (IA)

LC-BG-09-2019: Coordination of marine and maritime research and innovation in the Black Sea (CSA)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.