OP PPR: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
24.06.2020
Poskytovatel
Magistrát hl. m. Prahy
 

Program: OP Praha pól růstu

Dead line: 24. 6. 2020

Realizace: 36 měsíců, max. do 31. 12. 2023, na území Prahy

Rozpočet: 1 – 150 mil. Kč (alokace 400 mil. Kč), režim ex-post

Spoluúčast: 10 %

Udržitelnost: 5 let

Podporovaná aktivita A - Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury

Podporovány budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzických kapacit podpůrné inovační infrastruktury (zaměřených na znalostně intenzivní podniky), případně vznik nové infrastruktury.

Podporované aktivity mohou zahrnovat zejména:

·      rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury,

·      výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur,

·      rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktury,

·      pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku (přístrojového vybavení, nábytku apod.) do existujících nebo nových budov stávající podpůrné inovační infrastruktury, zejména za účelem společného využívání technologií,

·      zřízení nové sdílené inovační infrastruktury, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty a jasně doložené poptávky.

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

·      Projektová dokumentace

·      Rozpočet stavebních výdajů projektu (položkový rozpočet)

·      Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)

·      Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

·      Projektová dokumentace

·      Rozpočet stavebních výdajů projektu (položkový rozpočet)

·      Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)

·      Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování

 

 

Další výzvy poskytovatele HLMP

English ☰ Menu