Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
03.04.2020
Poskytovatel
Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
 

Program spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika byl Evropskou komisí schválen dne 23. června 2015. Jako součást evropské politiky soudržnosti si Program klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na realizaci projektů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem prostředky ve výši okolo 98 mil. €.

Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

Prioritní osy programu:

  • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Životní prostředí a zdroje
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 

 

Další výzvy poskytovatele MMR

English ☰ Menu