Horizont 2020 - Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources - BBI-2020-SO1-F3

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
03.09.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zaměřena na efektivní integraci klíčových prvků pro biotechnologie, které umožní optimalizaci hodnotových řetězců z technického, ekonomického, společenského a enviromentálního hlediska. Projekty mají za cíl přinést logistické a technologické schéma, které zvýší přístup ke vstupním surovinám pro optimalizaci bio-zpracovatelských procesů během roku. Toto schéma by mělo také snížit ztráty biomasy ze vstupních surovin prostřednictvím optimalizace jednotlivých částí hodnotového řetězce. Mělo by být také dosaženo delšího časového období pro ukládání vstupní suroviny před jejím zpracov! áním.


Projekty mají za cíl také zlepšit ekonomickou a enviromentální udržitelnost daných hodnotových řetězců. Výzva zahrnuje jakékoli vstupní bio-suroviny s podmínkou, že musí pocházet z Evropy a musí být udržitelné z ekonomické i enviromentální perspektivy. Žadatelé o projekt musí zahrnovat zástupce relevantních primárních sektorů jakožto strategické partnery. Úroveň TRL (technology readiness level) na konci realizace projektů musí dosáhnout hodnot 4-5.

Max. výše dotace: 5 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2020

 

English ☰ Menu