Horizont 2020 - Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources - BBI-2020-SO1-F3

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
03.09.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je součástí programu zaměřeného na biotechnologie a týká se výroby potravin s vysokou nutriční hodnotou, které pochází z vodních/mořských zdrojů. Hlavním cílem této výzvy je produkce surovin pro potravinářství a přímou spotřebu, vedlejšími aktivitami projektu mohou být také výroba surovin pro kosmetický průmysl, farmacii etc. Podpořené projekty se mohou zabývat například:

  • Kultivací mořské a vodní biomasy, která zahrnuje inovativní a udržitelnou výrobu a systémy sklizně
  • Technologiemi pro sklizeň z vodních ekosystémů, včetně inovativních a udržitelných systémů pro zachování biodiverzity a funkcní ekosystému
  • Návrhy technologií pro bioreaktory a další prototypy umožňující vysokoobjemovou produkci surovin

Očekávaná úroveň TLR (technology readiness level) při realizaci projektu je TLR 6-7 na začátku realizace projektu a TLR 8 při jeho ukončení.

Max. výše dotace: 16 000 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2020

 

English ☰ Menu