Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
29.09.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem jednokolové výzvy je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy a podporovat posílení excelence odborné přípravy výzkumných pracovníků a jejich mezinárodní a mezisektorovou mobilitu ve všech fázích kariéry.

Financovány jsou celé programy, podporující buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu.

Grant je určen jak pro začínající vědce, tak pro zkušené výzkumné pracovníky. Žadatelé, kteří již získali podporu na akce COFUND (FP7, H2020), musí v nové žádosti vysvětlit přidanou hodnotu nové žádosti ve vztahu k předchozímu grantu. Návrh projektu předkládá hostitelská organizace se sídlem v členských zemích EU nebo zemích přidružených k EU, které financují nebo řídí programy pro podporu zahraničních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků a doktorské studijní programy.

V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:
MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes
MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes

Výše dotace: 1 935 EUR/měsíc pro začínajícího vědeckého pracovníka, 2 740 EUR pro zkušeného vědeckého pracovníka, 325 EUR/měsíc pro hostitelskou organizaci
Alokace výzvy: 100 mil. EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba realizace: 1 – 5 leté projekty (min. délka financování začínajícího výzkumného pracovníka je 3 měsíce)
Předkládání projektových žádostí: do 29. září 2020

Více informací na stránkách výzvy a na stránkách Technologického centra v brožuře zde či zde.

 

English ☰ Menu