MSCA Doctoral Networks 2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.11.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. Doctoral Networks zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Doktorské sítě jsou otevřené mezinárodním konsorciím univerzit, výzkumných institucí, podniků, malých a středních podniků a jiných neakademických organizací. Měly by zahrnovat:

 • alespoň tři nezávislé právní subjekty, z nichž každý má sídlo v jiném členském státě EU nebo v přidružené zemi programu Horizont Evropa a alespoň jeden z nich sídlí v členském státě EU
 • kromě tohoto minima se mohou připojit i další organizace z jakékoli země na světě
 • na průmyslové a společné doktoráty se vztahují zvláštní podmínky

Očekává se, že od roku 2022 se budou na žádosti, které v předchozím roce dosáhly skóre pod 80 %, vztahovat omezení opětovného podání.

Mohou být financovány všechny oblasti výzkumu. Doktorské sítě mohou trvat až čtyři roky. Délka každého stipendia je mezi 3 a 36 měsíci. Každý příjemce musí přijmout alespoň jednoho doktoranda a může pro ně také organizovat další vyslání (secondment) kdekoli na světě. Jako pobídka pro průmyslové a společné doktoráty se navrhuje financování náboru dalších výzkumných pracovníků.

Výzkumní pracovníci financovaní z DN:

 • nesmí mít ke dni přijetí doktorský titul
 • mohou být jakékoli národnosti
 • by měli být během projektu zapsáni do doktorského programu
 • by měli trávit alespoň 50 % svého času mimo akademickou půdu (pro Industrial Doctorates)
 • musí být v souladu s pravidly mobility: obecně nesmí pobývat nebo vykonávat svou hlavní činnost (práci, studium atd.) v zemi náborové organizace po dobu delší než 12 měsíců během 36 měsíců bezprostředně předcházejících datu náboru

EU poskytuje podporu každému přijatému výzkumnému pracovníkovi ve formě:

 • příspěvek na živobytí
 • příspěvek na mobilitu
 • případně přídavky na rodinu, dlouhodobé volno a zvláštní potřeby

Kromě toho jsou poskytovány finanční prostředky na:

 • činnosti v oblasti výzkumu, vzdělávání a vytváření sítí
 • řízení a nepřímé náklady

Rozpočet: Jednotkové náklady na měsíc: 3 400 eur pro výzkumníka + příspěvek 600 eur na mobilitu + příspěvek 660 eur na rodinu; 2 800 eur pro organizaci
Doba trvání projektu: 3-36 měsíců
Lhůta pro podání návrhů projektů: do 16. listopadu 2021 (17:00)

 

Další výzvy poskytovatele EU

English ☰ Menu