| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Vizualizace (b)

Fakulty a součásti

Celoškolská pracoviště

Studijní a informační centrum

Internetová stránka fakulty: http://www.sic.czu.cz

Základní informace

Studijní a informační centrum  (SIC) svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a uživatelům pomáhá při plnění studijních úkolů.

Skládá se z těchto částí:

Oddělení Základní knihovny
 • nabízí svým uživatelům studijní a odbornou literaturu
 • zpřístupňuje česká i zahraniční odborná periodika
 • provozuje studovny a čítárnu
 • zajišťuje přístup k internetu a kopírovací služby

Oddělení sekundárních informací a rozvoje
 • spravuje přístup k odborným databázím a elektronickým časopisům
 • zpracovává rešerše pro pedagogy, vědecké pracovníky, doktorandy a diplomanty
 • zajišťuje vzdělávání uživatelů a konzultace v oblasti práce s informacemi
 • zajišťuje provoz výpočetní techniky SIC a její modernizaci
 • podílí se na řešení grantů a zavádění nových služeb a technologií

Další služby SIC
 • správa archivu ČZU
 • natáčení vlastních výukové videopořadů
 • provádění sestřihů a dabingů pořadů nahraných z televizního a satelitního vysílání
 • zajištění fotoslužeb a grafických prácí pro celou univerzitu
 • účast na vydávání propagačních materiálů
 • zajištění prezentace univerzity na výstavách
 • vydávání identifikačních karet ČZU, ISIC/ ITIC
 • správa objektu SIC včetně zajištění pronájmů


 
page foot