Čestný doktorát obdržel Martin Kropff

Mezinárodně uznávaný vědec a expert zabývající se problematikou udržitelnosti zemědělských a potravinových systémů převzal během slavnostního zasedání Vědecké rady ČZU dne 26. října čestný titul doctor honoris causa.

Vědec a pedagog s mezinárodním renomé Prof. Dr. Martin Kropff se zabývá produkční ekologií a udržitelností zemědělských a potravinových systémů (Agri-Food) s aplikací systémovou analýzu a modelování. Jím vyvinuté simulační modely jsou hojně využívány v k predikci výnosu, výnosových ztrát, poznání interakcí genotypu, prostředí a managementu, predikci výnosu smíšených porostů plodin a udržitelnosti funkcí produkčních systémů.

Během své kariéry rovněž působil ve vysokých manažerských pozicích, kromě jiného jako rektor univerzity v nizozemském Wageningenu (2005–2015) a v současnosti jako generální ředitel Mezinárodního šlechtitelského centra pro kukuřici a pšenici (International Maize and Wheat Improvement Center – španělský akronym CIMMYT) v Mexiku,  jehož posláním je zlepšování životních podmínek pro obyvatel rozvojových zemí zaváděním produktivnějších a udržitelných systémů pěstování kukuřice a pšenice. Ředitelství Centra se nachází v Mexiku, ale řeší projekty v padesáti zemích, a má kanceláře v sedmnácti zemích světa. eho Přibližně 1200 zaměstnanců Centra v rámci pěti programů řeší projekty udržitelného zemědělství, jeho odolnosti proti klimatické změně, globální dopady klimatické změny na výnosy kukuřice a pšenice a také socioekonomické dopady. a  „CIMMYT pravidelně posílá 700 000 balíčků s osivem pěstitelům kukuřice a pšenice po celém světě“, uvedl ve své řeči prof. Kropff. „Výsledky práce CIMMYT mne už v době, kdy jsem do této organizace nastoupil jako její ředitel, nesmírně nadchly.“ Nedávno zveřejněná studie zmiňuje, že aktivity Centra v oblasti šlechtění kukuřice a pšenice přinášejí ročně světové ekonomice částku mezi dvěma a pěti miliardami dolarů.

Málokdo ví, že vedle akademické dráhy poznal zemědělství i z praktické stránky, a to když pracoval na hospodářství svého tchána.

Svou profesní dráhu profesor Kropff (*1957, ženatý, 2 děti) započal studiem biologie na univerzitě v Utrechtu (1984). Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Wageningen, kde zároveň pracoval jako výzkumný pracovník a zabýval se kvantifikací efektu SO2 na fyziologické procesy, růst a rostlinnou produkci. Magisterská i doktorská studia absolvoval cum laude.  V letech 1990 – 1995 pracoval na International Rice Research Institute, Los Banos na Filipínách, kde během pětiletého působení zastával řadu významných vedoucích funkcí ve výzkumných projektech a dále též funkci vedoucího oddělení klimatu.

Po návratu na universitu Wageningen v r. 1995 byl jmenován profesorem v oboru Applied Plant Ecology and Weed Science a vedoucím katedry Crop and Weed Science. V roce 2001 se stal Generálním ředitelem (odpovídá funkci děkana) skupiny Plant Sciences, kterou úspěšně vedl až do r. 2005, kdy se stal rektorem University Wageningen a předsedou výkonné rady Research Centra Wageningen. 

Během téměř deseti let jeho působení v čele této instituce se univerzita výrazně proměnila. Když se ujímal jejího vedení, jednalo o celkem malou univerzitu s přibližně 4000 studenty s nejasnou budoucností – v jisté době se zvažovalo o jejím rozdělení mezi univerzity v Utrechtu a univerzitou v Nijmegen. Když univerzitu jako rektor opouštěl, byla na 139. místě na světě v žebříčku QS University Ranking a na 100. až 150. místě v tzv. Šanghajském žebříčku. Z pohledu oborů je univerzita ve Wageningenu v mezinárodních žebříčcích na první příčce mezi zemědělskými a life sciences univerzitami. Mezi odborníky v oboru bývá přezdívána Food Valley.

Jako rektor univerzity ve Wageningenu byl Martin Kropff u vstupu ČZU do Euroleague for Life Sciences, kde působil v radě této organizace. Zavedením tzv. mobility windows do studijních programů na univerzitě Wageningen zvýšil počet přijíždějících studentů z této univerzity na ČZU. Významně také podporoval tzv. double-degree programy mezi oběma univerzitami. Tím nejstarším, který započal již v roce 2005, je program mezi PEF ČZU a univerzitou Wageningen v oblasti consumer studies.

„Po mnoha letech nezájmu se dnes situace mění. Ve společnosti, zejména mezi mladými lidmi, roste zájem o zemědělský výzkum a vývoj, včetně modelování. Což je dobře pro nás všechny – v Nizozemí, v České Republice a samozřejmě v rozvojových zemích,“ zdůraznil Martin Kropff. „Naše práce je high-tech, nabízí vědecké uplatnění, a je velmi potřebná v souvislostí výzvou, která je v oblasti rozvoje lidstva základním požadavkem: potravinová a nutriční bezpečnost pro všechny. “

„ČZU je velmi důležitým partnerem pro mezinárodní univerzitní konsorcium ELLS a také pro mezinárodní výzkumné komunity působící v institucích jakou je CIMMYT. Blahopřeji vám k rozvoji vaší univerzity a ke všem dosaženým výsledkům. Ještě jednou vám děkuji za projevené uznání mé práce udělením čestného titulu,“ uzavřel prof. Kropff po promoci svůj proslov.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.