Aktuality

Národní informační den 2021

Národní informační den k programu Horizont Evropa, 18. října 2021, Klub C.

Finanční audity v projektech H2020 / Horizont Evropa

Workshop k auditům v programech H2020 / HE, 9. září 2021 od 13hod na ČZU.

Aktuální harmonogram veřejných soutěží TA ČR

Harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2021.

Konference: Pathways into a Sustainable Future

Konference k zeleným technologiím a inovacím, 2.-3. září 2021, Praha.

Gender Equality Plan

Instrukce ke GEP pro vyplnění žádostí do programu Horizont Evropa.

Úspěšní řešitelé projektů

Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR

Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty GA ČR

Seznam úspěšných žadatelů o projekty České rozvojové agentury

Úspěšné projekty ve výzvách České rozvojové agentury.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty Ministerstva zahraničních věcí

Úspěšné projekty ve výzvách Ministerstva zahraničních věcí.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŽP v OP ŽP a SFŽP

Úspěšné projekty ve výzvách OP ŽP a SFŽP.

English ☰ Menu