Aktuality

Konference: Pathways into a Sustainable Future

Konference k zeleným technologiím a inovacím, 2.-3. září 2021, Praha.

Gender Equality Plan

Instrukce ke GEP pro vyplnění žádostí do programu Horizont Evropa.

Záznamy z informačních dnů Horizont Evropa

Dostupné záznamy jednotlivých přednášek z informačních dnů k programu Horizont Evropa.

Horizon Europe Programme Guide

Evropská komise zveřejnila oficiální uživatelskou příručku k programu Horizont Evropa.

Konference SCI-PO 2021

Registrace zahájena. Konference SCI-PO: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací proběhne 30. září 2021 hybridní formou.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Na program OP PIK navazuje v průběhu roku 2021 nový program OP TAK.

Úspěšní řešitelé projektů

Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR

Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty GA ČR

Seznam úspěšných žadatelů o projekty České rozvojové agentury

Úspěšné projekty ve výzvách České rozvojové agentury.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty Ministerstva zahraničních věcí

Úspěšné projekty ve výzvách Ministerstva zahraničních věcí.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty MŽP v OP ŽP a SFŽP

Úspěšné projekty ve výzvách OP ŽP a SFŽP.

English ☰ Menu