Úspěšní řešitelé projektů

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural)

Poskytovatel: Evropská komise
Program: Horizont 2020
Doba řešení: 2019 - 2022

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR - výzvy roku 2020

 Program Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+

Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR v roce 2020

Podpořené projekty od GA ČR

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR

ÉTA, THÉTA, Prostředí pro život

English ☰ Menu