Úspěšní řešitelé projektů

Soil Erosion, Floodplain Sedimentation, and Agricultural Sustainability over Centennial Time Scales in Czech Plužina Landscapes

Řešitel: doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (FŽP)
Poskytovatel:
National Science Foundation USA
Doba řešení: 2018 - 2021

Cultural ecosystem services of post-mining sites: Socio-economic rehabilitation after quarrying

Řešitel: Ing. Kamila Svobodová, Ph.D. (FŽP)
Poskytovatel:
Evropská komise
Program:
Horizont 2020
Doba řešení:
2020 - 2022

PoliRural - Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Řešitelé: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Miloš Ulman, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Věra Motyčková, M.A. (PEF)
Poskytovatel:
Evropská komise
Program:
Horizont 2020
Doba řešení:
2019 - 2022

TRACER - Smart strategies for the transition in coal intensive regions

Řešitel: Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. (FŽP)
Poskytovatel: Evropská komise
Program: Horizont 2020
Doba řešení: 2019 - 2022

CARES - City Air Remote Emission Sensing

Řešitelé: Ing. Martin Pechout, Ph.D., Ing. Martin Kotek, Ph.D. (TF)
Poskytovatel: Evropská komise
Program: Horizont 2020
Doba řešení: 2019 - 2022

Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2018

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR předložené do programu EPSILON a ÉTA v roce 2018.

English ☰ Menu