Vývoj nové geometrie nástroje pro přípravu půdy

Na Katedře materiálu a strojírenské technologie Technické fakulty ČZU vyvíjejí pracovní nástroje zemědělských strojů s využitím matematických modelů FEM/DEM.

EXcelent Team for MITigation-Kůrovec

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU na konci roku 2016 získala prestižní projekt EXTEMIT-K, financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Moniqua pomáhá plánovat rozvoj obcí

Výstupy projektu byly například použity při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Místní akční skupinu Vyhlídky, z. s.. Konkrétně posloužily v části analytické, v analýze potřeb a při tvorbě strategických vizí.

ERASMUS+ v Indonésii

Již více než deset let funguje vědecko-výzkumná a pedagogická spolupráce České zemědělské univerzity v Praze se vzdělávacími institucemi v Indonésii, která navazuje na kooperaci započatou již v šedesátých letech minulého století.