XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE) 2020

Hlavní řešitel: Ing. Renata Aulová, Ph.D.
Program: Program podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR v programu Prostředí pro život PP1 a PP2, výzva roku 2019

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR v programu Prostředí pro život PP1 a PP2, výzva roku 2019

Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases (HEDIMED)

Řešitelé: doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Veronika Jarošová, PaedDr. Ing. Anna Mascellani, Ing. José Diógenes Jaimes

METROFOOD-RI Preparatory Phase Project (METROFOOD-PP)

Řešitelé: doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D., Ing. Roman Kvasnička, Ph.D., Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR v programu TREND

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR v programu TREND, výzva roku 2019

Aktivity typu proof of concept 2 na ČZU v Praze

Hlavní řešitel: Ing. Gabriela Jirátová
Poskytovatel: Technologická agentura ČR

VIBES - Embedded Intelligence Based on Advanced Methods of Machine Learning for Edge-Computing Systems with an Application in Livestock Management

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Hlavní řešitel: doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury

Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR v roce 2019

Seznam úspěšných žadatelů o Standartní projekty GA ČR, výzva roku 2019

Vývoj systémů lepení listnatého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace v exteriéru

Řešitelé: doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D., doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D., Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Soil Erosion, Floodplain Sedimentation, and Agricultural Sustainability over Centennial Time Scales in Czech Plužina Landscapes

Řešitel: doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (FŽP)
Poskytovatel:
National Science Foundation USA
Doba řešení: 2018 - 2021

Cultural ecosystem services of post-mining sites: Socio-economic rehabilitation after quarrying

Řešitel: Ing. Kamila Svobodová, Ph.D. (FŽP)
Poskytovatel:
Evropská komise
Program:
Horizont 2020
Doba řešení:
2020 - 2022

English ☰ Menu