Úspěšní žadatelé o projekty NAZV pro rok 2023

Seznam úspěšných žadatelů o projekty NAZV pro rok 2023.

prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D. (FLD)
Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství
Rozpočet: 9 467 450 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (TF)
Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Rozpočet: 3 225 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. (PEF)
Precizní zemědělství a digitalizace v ČR
Rozpočet: 11 324 300 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. (FLD)
Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu
Rozpočet: 3 730 977 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. RNDr. Tomáš Hlásný, Ph.D. (FLD)
Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů
Rozpočet: 10 320 560 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

Spoluřešitelské projekty

Ing. Jan Petrů (FŽP)
Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny
Rozpočet: 1 504 270 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

Ing. Mariana Vadroňová (FAAPZ)
Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v ČR
Rozpočet: 1 200 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (TF)
Udržitelnost pěstebních postupů v zelinářství s využitím cílených aplikací a robotických platforem
Rozpočet: 6 000 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. Ing. Roman Stupka, CSc. (FAPPZ)
Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce
Rozpočet: 3 693 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. (FAPPZ)
Co nevíme o organickém znečištění zdrojů pitné a závlahové vody: Identifikace emergentních sloučenin pomocí necíleného screeningu
Rozpočet: 3 554 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. Ing. Lenka Kouřimská, CSc. (FAPPZ)
Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. (FAPPZ)
Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Doba řešení: 2023 – 2025

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.