Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
1. veřejná soutěž Program Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (MŽP ČR, administrace TA ČR) TA ČR
Horizont 2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2019 EK
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP
LIFE - Climate action EK
Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2019 EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2019 MŠMT
Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2019/11 Ostatní
Program COST EK
Horizont 2020 - Bio-based Industries Call 2019 EK
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III MŠMT