Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž Urgent Funding SARS-CoV-2 GA ČR
TA ČR - 3. veřejná soutěž Prostředí pro život TA ČR
TA ČR – 2. veřejná soutěž DELTA 2 TA ČR
TA ČR - 3. veřejná soutěž TREND TA ČR
MZe NAZV ZEMĚ MZe ČR
TA ČR - 4. veřejná soutěž ÉTA TA ČR
MV Bezpečnostní výzkum ČR_Krizové řízení a epidemiologické hrozby MV ČR
TA ČR – 2. veřejná soutěž DOPRAVA 2020+ TA ČR
OP ŽP: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 146 MŽP
OP ŽP: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, výzva č. 144 MŽP
Horizont 2020 - Easily deployable and interconnected cyber toolbox for defence use - EDIDP-CSAMN-EDICT-2020 EK
OP ŽP: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, výzva č. 141 MŽP
COST Action EK
LIFE 2020 - Climate Action EK
Mezinárodní visegrádský fond - Strategic Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad+ Grants Visegrad
Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2020 EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
OP PIK: Program Partnerství znalostního transferu – Výzva VI MPO
Horizont 2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2020 EK
Horizont 2020 - Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources - BBI-2020-SO1-F3 EK
Horizont 2020 - Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources - BBI-2020-SO1-F3 EK
Horizont 2020 - Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications - BBI-2020-SO2-D3 EK
Horizont 2020 - European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) - LC-SC3-CC-7-2020 EK
Horizont 2020 - Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion - LC-SC3-CC-9-2020 EK
Horizont 2020 - Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India - LC-SC3-ES-13-2020 EK
Horizont 2020 - International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy - LC-SC3-RES-36-2020 EK
Horizont 2020 - International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels - LC-SC3-RES-25-2020 EK
Horizont 2020 - International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage - LC-SC3-RES-3-2020 EK
Horizont 2020 - Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions - LC-SC3-SCC-2-2020 EK
Horizont 2020 - Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition - LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 EK
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV MŠMT
OP PIK: Program Služby infrastruktury – Výzva VII MPO
Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) - GP/EFSA/ENCO/2020/02 - Thematic grants EK
Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize MŠMT
EIG Concert Japan - ICT for Resilient, Safe and Secure Society - 7. společná výzva MŠMT
EUREKA - Multilateral call for projects: Advanced materials MŠMT
Mobility: Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2021–2022 MŠMT
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací MŠMT
Trolltunga EHP/Norska
Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) - GP/EFSA/ENCO/2020/03 - Partnering grants EK
M-ERA.NET 2 Call 2020 TA ČR
LIFE 2020 - Environment EK
OP PPR: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV MHMP
English ☰ Menu