Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Horizont 2020 - BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 EK
HORIZONT 2020 - GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) - H2020-SC5-2018-2019-2020 EK
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram ACTION - Izrael MŠMT
Horizont 2020 - BLUE GROWTH - H2020-BG-2018-2020 EK
Horizont 2020 - RURAL RENAISSANCE - H2020-RUR-2018-2020 EK
Horizont 2020 - SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020 EK
Horizont 2020: MSCA-ITN-2019 MSCA - Innovative Training Networks (ITN) EK
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - 281226/2018-ČRA ČRA
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram ACTION - Čína MŠMT
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER - COST - LTC19 MŠMT
Horizont 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EK
Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2019 - ERC-2019-COG EK
Visegrad Fund – Strategic Grants Visegrad
Visegrad Fund - Visegrad Grants Visegrad
Visegrad Fund - Visegrad+ Grants Visegrad
OP Zaměstnanost: Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže MPSV
OP ŽP 100. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie MŽP
Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2018/09 EK
Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu MŽP
Grants for Fellowships (CIMO) Ostatní
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva VI MPO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovační vouchery – Výzva III Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení MPO
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program Aplikace – Výzva VI MPO
Program Interreg V-A ČR – Polsko MMR
Program INTERREG V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika MMR
OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze MPSV
OP ŽP 98. výzva: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech MŽP
OP Zaměstnanost - Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře MPSV