Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
COST MŠMT
Horizont 2020 - WIDESPREAD-04-2019 - ERA Chairs EK
4. veřejná soutěž v programu TRIO MPO
NPŽP: Výzva č. 3/2018: Ekoinovace MŽP
Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) - GP/EFSA/ENCO/2018/03 - Partnering Grants EK
2. veřejná soutěž TA ČR ZÉTA TA ČR
Horizont 2020 - ERC Starting grants EK
Horizont 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EK
OP ŽP 100. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie MŽP
Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu MŽP
Grants for Fellowships (CIMO) Ostatní
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva VI MPO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovační vouchery – Výzva III Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení MPO
Program Interreg V-A ČR – Polsko MMR
Program INTERREG V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika MMR
OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze MPSV
OP ŽP 98. výzva: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech MŽP
OP Zaměstnanost - Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře MPSV
OP Zaměstnanost 2014–2020 (ESF) Výzva č. 045: Integrované územní investice (ITI) MPSV
Horizont 2020 - WIDESPREAD-03-2018 - Twinning EK
OP ŽP 109. výzva: Zlepšení kvality prostředí v sídlech MŽP
Horizont 2020 - ERC Synergy Grants EK
OP Praha – Pól růstu ČR Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III MHMP