Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
TA ČR - 2. veřejná soutěž Prostředí pro život TA ČR
TA ČR – 2. veřejná soutěž TREND TA ČR
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
Trolltunga EHP/Norska
OP PPR: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV MHMP
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací MŠMT
COST Action EK
Interreg V-A Rakousko-Česká republika MMR
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA - 8. Národní výzva MŠMT
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Proof of Concept – Výzva III MPO
TA ČR ERA-MIN 2 TA ČR
TA ČR - 1. veřejná soutěž KAPPA TA ČR
TA ČR CHRIST-ERA - Call 2019 TA ČR
Horizont 2020 – Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and Health - LC-CLA-22-2020 EK
Horizont 2020 - Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the E.U. - LC-CLA-15-2020 EK
Horizont 2020 - Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution - CE-SC5-30-2020 EK
Horizont 2020 - Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the Arctic and Antarctic Regions - LC-CLA-17-2020 EK
Horizont 2020 - Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus - LC-CLA-20-2020 EK
Horizont 2020 - Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies LC-CLA-14-2020 EK
Horizont 2020 - Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society - CE-SC5-25-2020 EK
Erasmus+ Capacity Building in the field of higher education 2020 - EAC/A02/2019 EK
Horizont 2020 - COMPETITIVE, LOW CARBON AND CIRCULAR INDUSTRIES - H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 EK
Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2020 - ERC-2020-COG EK
SOLSTICE - Propojování znalostí o klimatu pro Evropu MŠMT
English ☰ Menu