Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
TA ČR - 2. veřejná soutěž Prostředí pro život TA ČR
TA ČR – 2. veřejná soutěž TREND TA ČR
Horizont 2020 - Innovative Training Networks (ITN) - MSCA-ITN-2020 MSCA EK
TA ČR – 3. veřejná soutěž THÉTA TA ČR
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
Trolltunga EHP/Norska
OP PPR: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV MHMP
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací MŠMT
COST Action EK
Interreg V-A Rakousko-Česká republika MMR
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA - 8. Národní výzva MŠMT
TA ČR ERA-MIN 2 TA ČR
TA ČR - 1. veřejná soutěž KAPPA TA ČR
TA ČR CHRIST-ERA - Call 2019 TA ČR
Horizont 2020 - COMPETITIVE, LOW CARBON AND CIRCULAR INDUSTRIES - H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 EK
Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2020 - ERC-2020-COG EK
SOLSTICE - Propojování znalostí o klimatu pro Evropu MŠMT
ERC CZ - 5. veřejná soutěž MŠMT
TA ČR EuroNanoMed - Call 2020 TA ČR
Horizont 2020 – Information and Communication Technologies - H2020-ICT-2018-20 EK
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace – Výzva VII MPO
OP VVV: Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ MŠMT
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Partnerství znalostního transferu – Výzva V MPO
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER - COST - LTC20 MŠMT
English ☰ Menu