Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
COST EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
OP ŽP: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - výzva č. 155 MŽP
ERA-MIN - Call 2021 TA ČR
OP PIK – Program Proof of Concept – Výzva V MPO
OP ŽP: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 146 MŽP
CHIST-ERA - Call 2020 TA ČR
OP ŽP: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, výzva č. 144 MŽP
ERC CZ - 6. veřejná soutěž MŠMT
EnerDigit - Call 2020 TA ČR
Výzva č. SGS-4 „Reine“ EHP/Norska
OP PIK – Program Aplikace – Výzva VIII MPO
OP PIK – Program Inovace – Výzva VIII MPO
English ☰ Menu