Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž standardních, juniorských, mezinárodních a EXPRO grantových projektů GA ČR
TA ČR – 2. veřejná soutěž TREND TA ČR
MV ČR – 1. veřejná soutěž IMPAKT 1 Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 MV ČR
OP ŽP: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 146 MŽP
OP ŽP: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, výzva č. 144 MŽP
OP ŽP: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, výzva č. 141 MŽP
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV MŠMT
EUREKA - Multilateral call for projects: Advanced materials MŠMT
Mobility: Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2021–2022 MŠMT
Trolltunga EHP/Norska
Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) - GP/EFSA/ENCO/2020/02 - Thematic grants EK
Mezinárodní visegrádský fond - Strategic Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad Grants Visegrad
Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad+ Grants Visegrad
Společné česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2021 - 2022 MŠMT
OP PPR: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV MHMP
LIFE 2020 MŽP
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací MŠMT
Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) - GP/EFSA/ALPHA/2020/01 - Entrusting support tasks in the area of Plant health EK
COST Action EK
AquaticPollutants - Call 2020 TA ČR
Interreg V-A Rakousko-Česká republika MMR
English ☰ Menu