Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
TA ČR - 3. veřejná soutěž DELTA 2 TA ČR
TA ČR – 5. veřejná soutěž Prostředí pro život TA ČR
AZV ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 AZVCR
COST EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
Mobility ČR - Francie s dobou řešení 2022-2023 MŠMT
Mobility ČR - Německo s dobou řešení 2022-2023 MŠMT
OP ŽP: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - výzva č. 155 MŽP
English ☰ Menu