Úspěšní žadatelé o projekty NAZV pro rok 2024

doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D. (FAPPZ)
Optimalizace krmných směsí pro faremně chované králíky na základě principů cirkulární ekonomiky
Rozpočet: 7 360 000 Kč
Doba řešení: 2024 - 2028

prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. (FLD)
Optimalizace zastoupení listnatých dřevin ve smíšených lesních porostech vedoucí ke snížení atraktivity smrku ztepilého pro lýkožrouty (Curculionidae: Scolytinae)
Rozpočet: 5 750 000 Kč
Doba řešení: 2024– 2027

doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D. (FLD)
Dopady územní ochrany přírody na hospodaření vlastníků lesů a dřevozpracující sektor
Rozpočet: 8 720 606 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (TF)
Implementace prvků polní autonomie do ovocnářské výroby a školkařství
Rozpočet: 6 660 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (FAPPZ)
Výzkum nových mechanismů rezistence vůči herbicidům a insekticidům a návrh účinných antirezistentních strategií při omezování spotřeby pesticidů
Rozpočet: 8 200 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

Ing. Michal Knapp, Ph.D. (FŽP)
Racionalizace zemědělské krajiny za účelem skloubení produkčních funkcí a efektivní podpory biodiverzity
Rozpočet: 16 487 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. (FAPPZ)
Střednědobý trend v chování mikropolutantů pocházejících z odpadní vody nebo kalů z čistíren odpadních vod v půdním prostředí
Rozpočet: 9 031 500 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

Spoluřešitelské projekty

doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D. (FAPPZ)
Inovativní využití matoliny, obilných pluch a zbytkových otrub pro tvorbu produktů s vysokou přidanou hodnotou
Rozpočet: 4 375 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. (FAPPZ)
Udržitelné antiparazitární programy v chovech malých přežvýkavců
Rozpočet: 5 327 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2027

Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. (FAPPZ)
Barevná pšenice a ječmen – výzva pro budoucnost
Rozpočet: 5 856 250 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (TF)
Agrovoltaika dvojí využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny
Rozpočet: 3 460 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

doc. Ing. Petr Máca, Ph.D. (FŽP)
Smart nástroje pro řízení závlahových systémů a zlepšení vodní bilance zemědělských pozemků
Rozpočet: 4 900 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2028

prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (FŽP)
Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek
Rozpočet: 3 540 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Dr. Gudrun Illmann, CSc. (FAPPZ)
Ekonomicky i provozně vyhovující alternativní ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat
Rozpočet: 3 320 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Mgr. Tomáš Černý, Ph.D. (FLD)
Aktualizace Lesnicko-typologického klasifikačního systému s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu s ohledem na probíhající klimatické změny
Rozpočet: 392 500 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FAPPZ)
Vliv změny klimatu na evapotranspiraci a vodní bilancikrajině v kontextu zabezpečenosti a udržitelnosti vodních zdrojů
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Ing. Miloš Ježek, Ph.D. (FLD)
Zhodnocení dopadů výskytu invazních druhů a návrhy efektivních řešení jejich eradikace
Rozpočet: 4 341 120 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (FAPPZ)
Systém environmentálně-technických optimalizací prostorových parametrů zemědělských pozemků v kontextu setrvalého efektivního hospodaření
Rozpočet: 2 062 500 Kč
Doba řešení: 2024 – 2026

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.