Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR pro rok 2023

JUNIOR STAR

Aleš Buček, Ph.D. (FTZ)
Trajektorie evoluce genomů u konvergentních organismů
Rozpočet: 23 900 000 Kč
Doba řešení: 2023 -2025

Standartní projekty

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. (FŽP)
Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánvi
Rozpočet: 4 634 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

Ing. Zuzana Vaňklová, Ph.D. (FŽP)
Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaci
Rozpočet: 8 000 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. (FŽP)
Celosvětová fylogeografie a historie globálně invazivního plevelného druhu Chenopodium album.
Rozpočet: 9 999 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

Ing. Jan Douda, Ph.D. (FŽP)
Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistence
Rozpočet: 7 000 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc. (FAPPZ)
Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcích
Rozpočet: 3 261 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

Ing. Anna Jirošová, Ph.D. (FLD)
Identifikace a RNAi zhášení genů produkce agregačního feromonu agresivního kůrovce lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Rozpočet: 6 593 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. (FAPPZ)
Systematika stabilních izotopů stříbra v oblastech těžby a metalurgie: dynamika kovu v půdách
Rozpočet: 4 395 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D. (FAPPZ)
Lumci jako model pro studium koevoluce parazitoidů s hostiteli – integrativní přístup
Rozpočet: 5 402 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

RNDr. Jan Dvořák, Ph.D. (FAPPZ)
Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita
Rozpočet: 6 500 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025


Spoluřešitelský projekt

Ing. Oldřich Rakovec, PhD. (FŽP)
Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought
Rozpočet: 3 393 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. Federico Morelli (FŽP)
Cesta k porozumění procesům zodpovědným za úbytek biodiverzity zemědělské krajiny: poučení od ptáků střední Evropy
Rozpočet: 4 240 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. Ing. Jaroslav Havlík, PhD. (FAPPZ)
Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látek
Rozpočet: 3 564 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. (FAPPZ)
Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů
Rozpočet: 2 880 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (FŽP)
Vlny veder jako třírozměrné jevy
Rozpočet: 3 010 000 Kč
Doba řešení: 2023 - 2025

Lead Agency 2024

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. (FŽP)
Reaktivní rozhraní pro degradaci emergentních kontaminantů a patogenních virů v umělých mokřadech
Rozpočet: 7 282 000 Kč
Doba řešení: 2024 -2026

Spoluřešitelský projekt

Mgr. Petr Keil, Ph.D. (FŽP)
GRACE: Luční společenstva v průběhu 300 let přirozeného experimentu na velkém měřítku
Rozpočet: 6 497 000 Kč
Doba řešení: 2023 -2026

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.