Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Program ÉTA TA ČR
Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Ostatní
Operační program Zaměstnanost 2014–2020 (ESF) Výzva č. 045: Integrované územní investice (ITI) MPSV
Inovační poptávka veřejného sektoru II MHMP
Grants for Fellowships (CIMO) Ostatní
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví MPO
Program Inovační vouchery – Výzva II MPO
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MŠMT
Visegrad Fund – Visegrad University Studies Grant Visegrad
Program AKTION Česká republika – Rakousko (Dům zahraničních služeb) Stipendia pro vysokoškolské učitele Ostatní
Program Aplikace – Výzva IV MPO
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce MŠMT
ERC Synergy Grants - ERC-2018-SyG EK
Program AKTION Česká republika - Rakousko (Dům zahraničních služeb) Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia Ostatní
ERC Starting Grants ERC-2018-StG EK
Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU EK
Program Partnerství znalostního transferu – Výzva III MPO
Program Inter-Excellence (MŠMT) Inter Eureka LTE 317 – 3. národní výzva MŠMT
Visegrad Grants Visegrad
Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2017 EK