Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency USA (NSF) GACR
GA ČR veřejná soutěž Lead Agency Polsko 2023 GACR
ERC Consolidator Grants EK
4. výzva pro Projekty institucionální spolupráce EHP
Inter-Action bilaterální projekty Česká republika - Bavorsko (LUABA22) MSMT
OPŽP: Výzva č. 159. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami MŽP
CHIST-ERA (Call 2021) TACR
ERC Starting Grants EK
MHMP: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy MHMP
OPŽP: Výzva č. 158. Posílit biodiverzitu MŽP
PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme (Call 2) Ostatní
PODPORA TRILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH pro rok 2022 ČRA
Inter-Action bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika (LUASK22) MSMT
Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2022 MZV
Werner Baltes Fellowship Ostatní
OPŽP: Výzva č. 156. Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OPŽP: Výzva č. 157. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 TACR
English ☰ Menu