Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
TA ČR – 5. veřejná soutěž Prostředí pro život TA ČR
TA ČR - 3. veřejná soutěž DOPRAVA 2020+ TA ČR
COST EK
AKTION ČR-Rakousko - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro období 2020 – 2022 MŠMT
Mobility ČR - Francie s dobou řešení 2022-2023 MŠMT
Mobility ČR - Německo s dobou řešení 2022-2023 MŠMT
OP ŽP: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - výzva č. 155 MŽP
M-ERA.NET - Call 2021 TA ČR
Výzva č. 1 „Rago“ EHP/Norska
Výzva č. 3B „Trondheim“ EHP/Norska
OP PPR: Výzva č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV MHMP
Erasmus - Cooperation partnerships/Kooperativní partnerství (KA220) EK
Erasmus - Small-scale partnerships/Partnerství malého rozsahu (KA210) EK
English ☰ Menu