Aktuality - Projekty a spolupráce s praxí

Seminář: Pražský voucher na inovační projekty

Rektorát RE511, 11. sprna 2020 od 14,00

Národní průmyslový summit 2020

9. září 2020, Betlémská kaple v Praze

Francouzský web k hledání partnerů ve výzvě Green Deal

Možnost k hledání nových partnerů z Francie

Národní informační den 2020

V úterý 13. října se na ČZU bude konat Národní informační den k programu Horizont 2020 a Horizont Evropa.

Aktualizace dokumentů OP PPR

Aktualizované dokumenty od MHMP

INTER-EXCELLENCE – Důležité upozornění

Zrušení vyhlášení soutěží v roce 2020

27. 5. Informační seminář NAZV ZEMĚ (MZe) - videokonference

Online videokonference: 27. května 2020 v čase 10,00-12,00.

Otázky a odpovědi ke COVID-19 a H2020

Souhrnný dokument od TC k implementaci projektů H2020 v době COVID-19

TAČR Program ÉTA

Nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. VS

TAČR Webinář ke 2. VS Programu DOPRAVA 2020+

Webinář: 13. května 2020 od 12:30 hod.

Aktualizace harmonogramů výzev

Aktualizované harmonogramy od MŽP a MPO.

TA ČR Změny v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží

Aktuální informace k jednotlivým programům

Aktuální informace žadatelům a příjemcům dotací v době mimořádných opatření

Souhrn informací od poskytovatelů dotací k situaci COVID-19

15. dubna 2020: Webinář Zemědělská technika

Evropská síť výzkumných a inovačních center a hubů pořádá webinář na téma Zemědělská technika.

H2020: Prodloužení výzev

V reakci na krizi Covid-19 se lhůty některých výzev prodlužují.

11. března: Společný workshop ČZU: Bezpečnostní výzkum MV ČR

Středa 11. 3. 2020. Rektorát ČZU RE511.

English ☰ Menu