Aktuality - Projekty a spolupráce s praxí

Den TA ČR

Dne 14. listopadu 2019 se v prostorách Národního muzea uskuteční Den Technologické agentury ČR.

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2020

V příštím roce je plánováno vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Semináře ČZU: Jak na projekty a Zkušenosti z realizace projektů

Ve středu 27. 11. se budou konat semináře na téma Jak na projekty a Zkušenosti z realizace projektů, v čase od 10.00 hodin a od 13.00 hodin.

Seminář ČZU: Jak na projekt ZÉTA (TA ČR)

Seminář k 4. veřejné soutěži programu ZÉTA, 23. 10. od 10.00 hodin v zasedací místnosti E209 (PEF).

Pražský voucher

Centrum inovací a transferu technologií nabízí zájemcům z ČZU konzultace a kontrolu nabídek.

Přehled zajímavých seminářů, konferencí a dalších akcí konaných v nejbližší době

Blížící se semináře, konference a další akce, o kterých je dobré vědět.

Národní informační den o grantech ERC

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádájí Národní informační den o grantech ERC.

NID - Národní informační den 2019

Na České zemědělské univerzitě v Praze proběhl Národní informační den o nových výzvách v programu H2020.

ČZU SEMINÁŘE: JAK NA PROJEKTY ÉTA A ZÉTA (TA ČR)

Workshop k přípravě projektu do 3. veřejné soutěže programu ÉTA, středa 9.10. od 10.00 hodin v zasedací místnosti E155 (PEF).

EFSA: Brzké uzávěrky zářijových výzev

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhlašuje dvě zářijové výzvy.

TA ČR: podzim plný výzev

Technologická agentura České republiky připravuje vyhlášení výzev ÉTA, ZÉTA, Prostředí pro život PP3, a KAPPA.

Semináře věnované veřejné soutěži programu Éta a mezinárodní spolupráci

TA ČR plánuje semináře věnovaných nadcházející veřejné soutěži Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR.

Workshop k inciativě společného programování Water JPI

TA ČR, MŠMT a MŽP uspořádali informační workshop k iniciativě společného programování „Voda pro měnící se svět“.

Národní informační den 2019

V úterý 10. září se na ČZU bude konat Národní informační den k novým výzvám programu Horizont 2020.

Horizont Evropa: Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci přípravy realizace programu Horizont Evropa.

Seminář Marie Skłodowska Curie Akce - Individual Fellowships

Na ČZU proběhl seminář Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships.

Čeští vědci v čele evropského zemědělského výzkumu

Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty je koordinátorem projektu v programu Horizont 2020 financovaného Evropskou komisí.

Vyšla nová brožura k programu Horizont 2020 zaměřená na osobní náklady

Technologické centrum AV ČR vydalo novou informační brožuru DIRECT PERSONNEL COSTS.

Seminář s auditory Evropské komise

Seminář zaměřený na přípravu žádosti, osobní náklady a řízení projektu z pohledu auditorů a vědeckých úředníků Komise proběhne v úterý 25. června 2019.

Přehled plánovaných výzev národních poskytovatelů v nejbližší době

Přehled plánovaných výzev TA ČR, MPO, MŽP a MD vyhlašovaných v květnu a červnu 2019.

TA ČR organizuje workshop k ERA-NET Biodiversa

Ve čtvrtek 6. června 2019 se bude konat workshop k nové výzvě ERA-NET Biodiversa.

Seminář Finanční aspekty projektů Horizont 2020

V dubnu na ČZU proběhl seminář Finanční aspekty projektů v programu Horizont 2020

Vláda schválila 3 nové programy na podporu výzkumu - Program TREND - Program Prostředí pro život a - Program DOPRAVA 2020+

Vláda schválila návrhy tří nových programů TREND, Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+.

Workshop pro žadatele o ERC granty

Technologické centrum AV ČR spolu s Univerzitou Karlovou pořádá v květnu workshop pro žadatele o ERC granty.

English ☰ Menu