Jak ovlivňují škodlivé látky v půdě lidské zdraví? Odpověď hledá nové NutRisk Centre

Vlivem průmyslové výroby i konvenčního zemědělství se do půdy dostávají toxické látky, které se zde akumulují. Jejich chování v půdě bylo dosud popisováno pouze izolovaně. Cílem NutRisk Centre, nového centra excelentního výzkumu České zemědělské univerzity v Praze, je komplexně pochopit působení a transformace těchto škodlivin, nalézt způsoby jejich odstranění a zajistit tak vysoce kvalitní a bezpečnou rostlinnou i živočišnou produkci.

V zemědělské půdě se dnes nachází řada rizikových látek, jako jsou těžké kovy, persistentní organické polutanty, rezidua pesticidů, zbytky léčiv i kosmetických či čisticích prostředků, které se do půdy dostaly průmyslovými imisemi i jako doprovodné látky v důsledku aplikace hnojiv a pesticidů. Důsledkem jsou rostliny, které tyto látky nebo jejich metabolity hromadí ve své biomase, případně je ovlivněn jejich metabolismus a rostliny tak mohou být ochuzeny o nutriční látky, či snadněji napadány škůdci a chorobami. Po konzumaci těchto rostlin zvířaty přecházejí toxické látky i do jejich trávicího traktu a následně tak mohou ovlivňovat kvalitu mléka, masa či vajec. Dlouhodobý příjem rostlinné i živočišné stravy s přítomností toxických látek ovlivňuje lidské zdraví a může způsobovat chronické zdravotní potíže.

Jediným způsobem, jak těmto problémům předcházet, je zabránit dalším vstupům rizikových látek do půdy, nalezení způsobů vedoucích k jejich odstranění, či zabránění vstupu do rostlin. Neméně důležité je poznat přeměny těchto látek a definovat jejich vliv na tvorbu nutričně významných látek v rostlinách a v tělech zvířat. Zejména to je cílem rozsáhlého výzkumného projektu, který byl v říjnu loňského roku zahájen na České zemědělské univerzitě v Praze. „Zatímco doposud bylo zkoumáno pouze působení jednotlivých toxických látek na malou část agroekosystému, nyní je naším cílem zmapovat vliv komplexního souboru kontaminantů na celý potravní řetězec od rostlin, přes zvíře až po možné dopady na člověka,“ uvedl vědecký ředitel celého projektu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Díky finanční podpoře výzkumného projektu z Evropské unie (240 mil. Kč), probíhá v NutRisk Centre instalace špičkového přístrojového vybavení. Na problému rizik kontaminace zde bude pracovat hned několik vědeckých týmů z FAPPZ. „Vzhledem ke spolupráci se šestnácti výzkumnými pracovišti z celého světa máme možnost využít pestrou škálu moderních teoretických přístupů i experimentálních technik. Celou problematiku přítomnosti toxických látek v půdě tak můžeme studovat opravdu zeširoka a ve všech souvislostech,“ doplnil profesor Tlustoš. Výstupem bude nejen množství vědeckých a odborných publikací, ale také několik patentů. 

„Projekt navazuje na mnohaletou tradici kvalitní výzkumné práce na ČZU. Přispěje k významnému rozvoji vědecko-výzkumných aktivit a posílení mezinárodní excelence Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,“ dodává děkanka FAPPZ a předsedkyně monitorovacího výboru Centra prof. Ing. Iva Langrová, CSc.

Kompletní informace o projektu a jeho aktivitách jsou dostupné na nutrisk.agrobiologie.cz.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.