Mrtvá krajina u Mostu ožila

Celkem 5755 ptáků 23 druhů spočítali vědci a jejich pomocníci u Jezera Most. Celorepublikový monitoring ptáků koordinovala Fakulta životního prostředí ČZU.

V bývalé mrtvé krajině u Mostu, dnes žijí vzácné druhy včetně dvou druhů severských kachen, které většinou zimují na Baltu, turpany hnědé či hoholky lední.

Monitoring, který proběhl v polovině ledna, je součástí mezinárodního sčítání vodních ptáků International Waterbird Census IWC. V Česku ho dlouhodobě koordinuje Fakulta životního prostředí ČZU.

Jezero Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v České republice, jak počtem zjištěných jedinců, tak počtem druhů. Letos dominovaly tři druhy racků (cca 3200 jedinců) a lysky černé (cca 2000 jedinců). Pozorovatelé zaznamenali i 24 labutí velkých, 81 hus velkých, 85 kachen divokých, 10 kopřivek obecných, 155 poláků chocholaček, 62 hoholů severních, 37 morčáků velkých, 42 kormoránů velkých, 8 volavek popelavých, 4 volavky bílé, 33 potápek roháčů, 1 ledňáčka říčního a další druhy.