Pět nejlepších studentů a absolventů ČZU obdrželo Cenu Josefa Hlávky

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje ocenění nejlepším studentům a absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a pracovníkům Akademie věd.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

V letošním roce obdrželi ocenění tito studentů ČZU:
Ing. Michal Zvolský (Provozně ekonomická fakulta) je absolventem bakalářského i navazujícího magisterského studia Veřejná správa a regionální rozvoj. V bakalářském studiu na PEF absolvoval studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj s průměrem 1,30. Zpracoval bakalářskou práci na téma: „Formování orgánů místní samosprávy ve městě Unhošť“ s hodnocením výborně. Státní závěrečnou zkoušku vykonal s hodnocením výborně. V navazujícím magisterském studiu pokračoval ve studiu v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, a to s průměrem 1,15. Diplomovou práci zpracoval na téma: „Vývoj místní samosprávy v obci Červený Újezd“. Práce byla zaměřena na analýzu lokálního politického procesu v obci Červený Újezd. Zpracovaná případová studie se zaměřila na zjištění faktorů, které znatelně ovlivňují vývoj a stabilitu orgánů obecní samosprávy.

Ing. Patricie Vašicová (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) je absolventka oboru Výživa zvířat a dietetika. Byla studentkou s výbornými studijními výsledky (studijní průměr 1,32). V závěrečné práci se zaměřila na inovativní využití zemědělské produkce v praxi. Práce významně přispěla k získání výsledků o potenciálu produkce listů jednotlivých druhů jetelovin, jejich kombinacích ve směsi a dosahované nutriční hodnoty pro alternativní směr využití v podmínkách konkrétní ekologické farmy. Dosažené výsledky jsou důležité pro pokračující výzkum a další inovace v této oblasti. Mimo tento praktický rozměr jsou získaná data na úrovni pro publikování v kvalitních recenzovaných časopisech s IF.

Ing. Kristýna Balážová (Technická fakulta) je absolventka oboru Zemědělská technika. Ocenění získala za výsledky ve studiu, činnosti pro fakultu nad rámec běžného zapojení studentů a vědeckou práci v rámci řešení diplomové práce. Při zpracování diplomové práce se zabývala velice aktuální problematikou hodnocení vlivu pěstovaných plodin na půdní vlastnosti a erozní odolnost půdy. V diplomové práci prokázala vliv různých plodin a technologie zpracování půdy a setí na erozní stabilitu půdy, což je v současné době velice aktuální a důležité téma. Na započatou vědeckou práci navazuje v doktorském studiu. Zároveň patří do velice úzké skupiny žen, zapojených do řešení problematiky v oboru Zemědělská technika.

Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D. (Fakulta životního prostředí) je absolventem doktorského oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Ocenění získal z důvodu publikování excelentních vědeckých výsledků ve vysoce prestižních periodikách Nature Communications a Proceedings of the Royal Society B: Biological Scien-ces, které jsou v seznamu Nature Index. Článek v Nature Communications se zaměřil na otázku, zda existuje historická paměť, která by zajišťovala přenos zkušeností s extrémními důkazy, jako jsou povodně, z generace na generaci. Oceněný je prvním autorem této studie a popsal ji následovně „Sledovali jsme 1 293 sídel založených v průběhu devíti století. Na toto období se vyskytlo sedm extrémních povodní“. O studii odvysílala reportáž také hlavní zpravodajská relace České televize. Kandidát je prvním autorem také článku v  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ve kterém se věnuje problematice rovnovážné dynamiky evropských předindustriálních populací a důkazu únosnosti obyvatelstva v zemědělských společnostech.

Ing. Tereza Pilařová, Ph.D. (Fakulta tropického zemědělství) je absolventkou doktorského studia na Katedře ekonomiky a rozvoje Fakulty tropického zemědělství. Je členkou týmu Behavioral Studies in Agri-Food Sector. Jako spoluřešitelka výzkumných a rozvojových projektů Fakulty tropického zemědělství a také díky dobrovolnické činnosti ve významných českých neziskových organizacích má četné zkušenosti s projekty v Moldavské republice a Gruzii. V rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia se specializovala na problematiku migrace v Moldavské republice. Její magisterská práce byla oceněna výzkumným týmem Geomigrace v rámci  soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace, kde se umístila na 3. místě. Publikační činnost doktorky Pilařové zahrnuje články ve vědeckých publikacích s impakt faktorem a příspěvky na mezinárodních konferencích.

Všem oceněným moc gratulujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.