Global Engagement and Partnership Section (GEPs)

Vznik GEPS je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČZU v Praze, dokument zde.

Hlavními cíli je:

 • Propojování pracovníků a výstupů ČZU v Praze s relevantními aktéry v oboru z mezinárodní sféry (zejména v rámci mezinárodních a nestátních organizací s globální působností).
 • Posilování mezinárodní prestiže ČZU a její zviditelnění prostřednictvím transferu kontaktů, zkušeností a success stories.
 • Identifikace příležitostí pro univerzitu a propojování.
 • Navazování dlouhodobých a pevných partnerství.
 • Komunikace s aktéry a udržování vybudovaných partnerství.

Výběr příkladu mezinárodních organizací a institucí, na které GEPS cílí:

 • Food and Agriculture Organization
 • United Nations Development Programme
 • United Nations Environment Programme
 • World Health Organization
 • World Bank
 • World Food Programme
 • International Centre for Migration Policy Development
 • Global Environment Facility
 • International Union for Conservation of Nature
 • International Fund for Agricultural Development
 • Intergovernmental Panel on Climate Change
 • International Renewable Energy Agency
 • Sustainable Energy for All
 • Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership
 • International Solar Alliance
 • International Energy Agency
 • Organisation for Economic Co-operation and Development
 • World Trade Organization
 • Young Professionals for Agricultural Development
 • Chinese Academy of Agricultural Sciences
 • International Young Naturefriends
 • BCFN - Barilla Center for Food and Nutrition

 

Tým GEPS:

Libuše Valešová, Ph.D.

Je absolventkou ČZU v Praze. Během studia byla součástí týmu několika rozvojových projektů podporované ČRA a hlavním koordinátorem letní školy na Sumatře. Od roku 2016 působí jako regionální koordinátor evropské odnože globální platformy YPARD - Young Professionals for Agricultural Development, vzniklé pod záštitou FAO a hostovanou GFAR, CAAS a FARA. Účelem platformy je rozmanitá podpora mladých zemědělských expertů a farmářů do 40 let. V současné době se také podílí na projektových aktivitách a evaluaci projektu SIMPLE, který cílí na propojování akademického a zemědělského sektoru v jihovýchodní Asii.

e“Důležitou strategií, jak posílit postavení ČZU v Praze na mezinárodní úrovni, je její aktivní angažovanost v diskuzi současných globálních témat, především v oblasti zemědělských inovací, potravinové bezpečnosti, klimatické změně a pod. Naším úkolem bude vytvářet most mezi mezinárodními organizacemi, které takové takové debaty iniciují a relevantními experty naší univerzity. Vybudovaná partnerství budeme udržovat a snažit se vytvářet takové prostředí, aby vzkvétala a mohla do budoucna nabídnout univerzitě a jejím odborníkům nové a nové příležitosti.” Libuše Valešová


Hynek Roubík, Ph.D.

Vystudoval ČZU v Praze. Účastnil se množství projektů v zahraničí (například Vietnam, Kambodža, Ukrajina, Uzbekistán, Gruzie, Srí Lanka, Indonésie, Arménie a další) financovaných z Evropských zdrojů či podporovaných ČRA. A studoval mimo jiné i ve Skotsku, Indonésii a ve Vietnamu. V letech 2015-2016 vedl Studentskou komoru Rady vysokých škol a zároveň byl místopředsedou Rady vysokých škol. Rovněž byl členem mezinárodních hodnotících panelů doktorských studijních programů oboru Life Sciences v Chorvatsku a v Estonsku.