Fakultu tropického zemědělství bude řídit profesor z Gentu

Belgický profesor Patrick van Damme se od května 2021 stane děkanem Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. V této funkci nahradí profesora Jana Banouta, jemuž letos končí již druhé čtyřleté funkční období. Je to historicky první cizinec na postu děkana v České republice. Na ČZU působí od roku 2012.

Profesor Patrick Leo José van Damme je vědec mezinárodního renomé, etablovaný na prestižních evropských i světových fórech. Stojí za významnými projekty zaměřenými na udržitelné zemědělství v rozvojových i jiných zemích.

Narodil se v roce 1956 v belgickém Gentu, kde vystudoval univerzitu a získal četná uznání a akademické tituly. Na Gentské univerzitě je profesorem tropického a subtropického zemědělství a etnobotaniky. Od 1. července 2012 působí jako řádný profesor na ČZU v Praze a přednáší pro studenty magisterských programů v oborech etnobotanika, agrolesnictví, tropické zemědělství a udržitelný rozvoj. Vede kurzy pro akademické pracovníky, řídí výzkumné projekty a věnuje se publikační činnosti. I na ni se ve funkci děkana chce zaměřit, stejně jako na propagaci výzkumných projektů a aktivit akademických pracovníků FTZ.

„Musíme hledat cesty, jak naši práci zviditelnit a jak se prosadit v médiích, aby nás bylo lépe slyšet. Řada mých kolegů říká: ´Já a rádio? To rozhodně ne, jsem přece vědec´. Což je směšné, protože dostáváme peníze z veřejných prostředků, nejsme soukromá univerzita, takže bychom lidem měli ukázat, kam jdou peníze z jejich daní,“ míní čerstvě zvolený děkan Fakulty tropického zemědělství Patrick van Damme.

Profesor van Damme má za sebou řadu výzkumných projektů, mj. v oblasti etnobotaniky v Namibii, Senegalu, Togu či Ekvádoru, programů zaměřených na integrovaný rozvoj venkova v Subsaharské Africe nebo v Číně a mnoho dalších.

„Osobně si myslím, že největší dopad na vědu a společnost měla moje desetiletá práce v oblasti pěstování konopí. Poprvé se nám podařilo vytvořit model výnosového potenciálu nelegálně pěstovaného konopí pomocí metod převládajících v tomto odvětví. To vyústilo v řadu doporučení, která byla okamžitě přijata soudním systémem a soudci v probíhajících procesech nejen v Belgii a Nizozemsku, ale také na Novém Zélandu či v USA,“ říká profesor van Damme.

Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří účast na hodnocení a projektové přípravě iniciativy „Velká zelená zeď“ (Great Green Wall Initiative). Nejambicióznější projekt zalesnění na světě, započatý v roce 2007, je iniciativou států Africké unie a počítá s vytvořením přirozené bariéry proti rozšiřující se Sahaře do roku 2030. Vzhledem k tomu, že se profesor van Damme ve své doktorské práci zabýval výzkumem environmentálně-fyziologického stresu ze sucha a zasolení, mohl svými poznatky přispět k úsilí o opětovné zalesňování této oblasti. Vzhledem k tomu, že přednáší o rozvoji venkova a o ekonomice rozvojových zemí a pracoval pro FAO, může do celého projektu vnést společenskoekonomickou perspektivu.

Nový děkan FTZ zcela naplňuje vizi, kterou ve svém osmiletém působení v čele fakulty prosazoval jeho předchůdce profesor Jan Banout: „Vždycky budeme česká fakulta a budeme cílit na užitek pro ČR, a to znamená poskytovat experty na zemědělství v globálním celosvětovém kontextu. Nicméně, budoucnost bych spatřoval i v příchodu většího počtu akademických pracovníků, vědců, a to hlavně z Evropy, kterým budeme moci nabídnout adekvátní zázemí pro jejich práci. Myslím, že Praha má potenciál stát se centrem Evropy pro vzdělávání a výzkum v oblasti tropického zemědělství,“ říká profesor Banout, jemuž se mj. podařilo transformovat Institut tropického zemědělství v samostatnou fakultu ČZU. To je v evropském kontextu unikátní.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.