Workshopy k tématu: Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná

Vážení kolegové a studenti,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na workshopy k tématu  "Lokální kvalita ovzduší věc veřejná" pořádané FAPPZ s podporou Norských fondů.

Workshopy jsou zaměřeny na prezentaci a diskusi vysoce aktuálního tématu kvality přízemního ovzduší v lokálních souvislostech. Pozornost bude věnována zejména problematice negativních dopadů zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší na člověka a rostlinná společenstva včetně aspektů souvisejících se sběrem léčivých rostlin. Součástí bude také prezentace možností využití jednoduchých metod vzorkování rostlin k lokálnímu monitoringu depozice toxických prvků a sloučenin.

Termíny a témata workshopů:

1) 8. 12. 2022 - čt, posluchárna ZII + online

Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům I.
9:00-10:00 Co se děje rostlinám, když rostou ve znečištěném prostředí? (doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.)
Znečištění ovzduší patří mezi významné faktory, které ovlivňují vitalitu rostlin. Jak tyto změny pozorovat a přenést informace ke studentům.
10:00-11:00 Jednoduché metody monitoringu znečištění ovzduší, které lze využít i ve výuce (doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.)
Soustředíme se na nepřímé metody vycházející ze vzorkování rostlinného materiálu a možnosti jejich praktického využití v lokálním měřítku.
11:00-12:00 Diskuse

2) 12. 12. 2022 - po, posluchárna ZII + online

Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům II.
9:00-10:00 Bioindikátor – co nám poví o místě kde žijeme. (RNDr. Milan Skalický, Ph.D.)
Znečištění ovzduší patří mezi významné faktory, které ovlivňují vitalitu rostlin. Jak tyto změny pozorovat a přenést informace ke studentům.
10:00-11:00 Léčivé rostliny jsou super, ale kde je sbírat? (PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.)
Sběr a zpracování léčivých bylin by se mělo řídit takovými postupy, aby byla zajištěna jejich kvalita a množství účinných obsahových látek.
11:00-12:00 Diskuse

3) 15. 12. 2022 - čt, posluchárna ZII + online

Kvalita ovzduší – téma pro budoucnost
9:00-10:00 Znečištění přízemního ovzduší prachovými částicemi a metody jeho sledování (doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.)
Objasnění problematiky znečištění přízemního ovzduší prachovými částicemi emitovanými zejména ze spalovacích procesů.
10:00-11:00 Vegetace indikující znečištění nejen ovzduší (RNDr. Milan Skalický, Ph.D.)
Rozdělení rostlinných bioindikátorů, které a kdy můžeme použít. Co vše nám mohou prozradit o sledovaném biotopu.
11:00-12:00 Diskuse

4) 12. 1. 2023 - čt, posluchárna ZI + online

Rostliny a jejich reakce na znečištění
9:00-10:00 Jak rostliny reagují na znečištění atmosféry  (doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.)
Rostliny na stresy z prostředí reagují řadou anatomicko-morfologických změn. Soustředíme se především na aktivní obranné reakce rostlin.
10:00-11:00 Léčivé rostliny jsou super, ale kde je sbírat? (PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.)
Seznámíme se s řadou léčivých rostlin, jejich využitím, obsahovými látkami a způsobem, jakým mohou být ovlivněny znečištěným ovzduším.
11:00-12:00 Diskuse

Přihláška s možností volby prezenční nebo online participace

 Další informace naleznete v příloze a na Facebooku. Kontaktní e-mail pro případné dotazy je: vachovap@af.czu.cz

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“ „Supported by Norway through the Norway Grants.“

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.