ČZU získala institucionální akreditaci v sedmi oblastech vzdělávání

Česká zemědělská univerzita v Praze podala v dubnu minulého roku na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) žádost o institucionální akreditaci pro celkem 8 oblastí vzdělávání: Biologii, ekologii a životní prostředí; Ekonomické obory; Informatiku; Lesnictví a dřevařství; Potravinářství; Strojírenství, technologii a materiály; Vědy o Zemi a Zemědělství. V červenci a srpnu probíhala jednání s NAÚ o sestavení hodnotících komisí a o harmonogramu posuzování žádosti. Mezi 26. září a 17. října 2018 se pak uskutečnily návštěvy jednotlivých hodnoticích komisí na naší univerzitě. 6. listopadu byla předložena stanoviska těchto komisí, zpravodajů a hlavní hodnotící komise, ke kterým se následně ČZU vyjádřila.

Následně 22. listopadu proběhlo závěrečné jednání Rady NAÚ, kde byla schválena České zemědělské univerzitě v Praze institucionální akreditace pro:

a) oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů,
c) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
d) oblast vzdělávání Lesnictví a dřevařství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
e) oblast vzdělávání Potravinářství a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ studijních programů,
f) oblast vzdělávání Vědy o Zemi a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů,
g) oblast vzdělávání Zemědělství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů.

Protože se ČZU vzdala práva na odvolání, tak toto rozhodnutí NAÚ nabylo právní moci 30. listopadu 2018.

Dílčí části žádosti týkající se oblastí vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály (všechny typy studijních programů), Ekonomické obory (doktorský typ studijních programů) a Potravinářství (doktorský typ studijních programů) vzala ČZU zpět, aby mohly být doplněny a v dohledné době podány znovu.
Získání institucionální akreditace v tak širokém záběru oblastí vzdělávání a téměř v kompletním zastoupení typů studijních programů je bezesporu velký úspěch. Institucionální akreditací se totiž uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy v určité oblasti vzdělávání. Udělení institucionální akreditace je proto měřítkem kvality dané vysoké školy a přináší větší autonomii a flexibilitu při tvorbě a úpravě studijních programů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.