ČZU podpoří rozvoj etiopského zemědělství

Dne 1. listopadu 2017 se na půdě ČZU neformálně setkali ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka se svým rezortním kolegou z Etiopie panem Eyasu Abrahem Alle, který je absolventem doktorského studia na ČZU, konktrétně na tehdejším Institutu tropů a subtropů.

Jako významný zahraniční absolvent byl v rámci projektu Study in Prague pozván na naši univerzitu, aby se mohl seznámit s nedávnými výsledky jeho alma mater a napomohl tak šíření dobrého jména ČZU a Prahy v zahraničí. Během setkání, na němž byli přítomni i rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., a prorektor pro mezinárodní vztahy prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., ocenil etiopský ministr spolupráci a pomoc České republiky jeho zemi.

Zemědělství představuje v Etiopii významnou část národního hospodářství, které prochází zásadními změnami, a právě proto vyslovil etiopský ministr přání, zda by mohla být ČR nápomocna při utváření kapacit spojených se vzděláváním v oblasti zemědělství v Etiopii. Protože již existuje příklad takového budování kapacit v Zambii, o němž se zmínil ministr Marian Jurečka a na kterém se výrazně jím vedené ministerstvo podílí, nabízí se možnost podobného projektu i v Etiopii, na němž by společně s ministerstvem zemědělství participovala i ČZU.      

Další články v rubrice

English ☰ Menu