ČZU zaměstnanecké virtuální mobility

V této epidemiologicky nelehké době existují možná řešení mezinárodní spolupráce, která sice úplně nenahradí osobní kontakt pedagoga se zahraničními studenty a kolegy, ale dokážou udržet kontinuitu vzájemné spolupráce.

ČZU v rámci grantu Erasmus+ podporuje virtuální mobilitu: zaměstnanec se účastní online aktivit ze své domovské země. Podmínky mobility jsou stejné, jako při klasickém výjezdu. V evidenci je zaznamenána jako tzv. zero-grant mobilita (nevzniká nárok na cestovní či pobytové náklady).

Pokud byste vy a vaši zahraniční kolegové uvítali možnost virtuální mobility před úplným zrušením vaší výuky v zahraničí nebo byste naopak rádi započali novou spolupráci ve výukových mobilitách a nechcete čekat na vhodnější epidemiologickou situaci, pak se pro získání podrobných informací k podmínkám virtuálních mobilit v programu Erasmus+ obraťte na koordinátorku zaměstnaneckých mobilit Ing. Danu Výlupkovou (vylupkova@rektorat.czu.cz).

Další články v rubrice

English ☰ Menu