PROM - Projekt Varšavské zemědělské univerzity

Varšavská zemědělská univerzita (SGGW) zvěřejnila výzvu k účasti na krátkých vzdělávacích stážích, konferencích a kurzech pro doktorské studenty a pedagogy (do 40 let). Cestovní a ubytovací náklady registrovaných účastníků hradí SGGW. Přihlášky je nutno podat do 18 prosince 2018. Více informací na stránce http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/tempus

Další články v rubrice

English ☰ Menu