Vznik GEPS

V letošním roce začala na ČZU v rámci Oddělení mezinárodních vztahů fungovat Global Engagement and Partnership Section (GEPS), která má za cíl zejména posilování mezinárodní prestiže ČZU a její zviditelnění prostřednictvím transferu kontaktů, zkušeností a success stories. Dále cílí na podporu propojování pracovníků a výstupů ČZU s relevantními aktéry v oboru z mezinárodní sféry,  v rámci nestátních organizací s globální působností.

Během krátkého působení GEPS se již například podařilo zapojit ČZU do Family Farming Knowledge Platform (FFKP) při FAO. V rámci propojovací mise je v nyní v běhu také tvorba  Databáze expertíz na ČZU, která poslouží k usnadnění komunikace a vyhledávání relevantních odborníků.

GEPS mají na starost Libuše Valešová a Hynek Roubík, oba absolventi ČZU v Praze.

Další články v rubrice

English ☰ Menu