COST Action

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
29.10.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

Financování projektů se provádí zásadně na národní úrovni. COST nedisponuje žádnými prostředky pro financování výzkumu, ale jen prostředky na koordinaci (pořádání zasedání Řídících výborů a refundace cestovních nákladů řádných účastníků, tisk dokumentů apod.). V České republice mohou být ze státního rozpočtu podporovány projekty COST, které byly vybrány na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Administrace veřejné soutěže se provádí oddělením řízení mezinárodních programů VaVaI (oddělením 33).

Od roku 2015 je možno v rámci otevřených výzev podávat návrhy akcí ze všech oblastí výzkumu a vývoje podle klasifikace OECD:

  • Přírodní vědy
  • Inženýrství a technologie
  • Lékařské a zdravotnické vědy
  • Zemědělské vědy
  • Sociální vědy
  • Humanitní vědy

Výše dotace: 134 000 EUR/rok
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: 4 roky
Předkládání projektových žádostí: do 29. října 2020 (12:00), v prvním kole jen 15 stran, prostřednictvím systému e-COST

Jak podat projekt COST?

COST Open Call SESA guidelines

 

English ☰ Menu