Horizont 2020 - Easily deployable and interconnected cyber toolbox for defence use - EDIDP-CSAMN-EDICT-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.12.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zaměřená na vývoj technologií a nástrojů pro týmy rychlé reakce na kybernetické hrozby (cyber rapid response teams - CRRT). Tyto nástroje mají z cíl efektivní řešení kybernetických incidentů a hrozeb v nejrůznějších oblastech. Nástroje (hardware i software) musí být integrovány v balíčku umožňující jejich rychlé nasazení. Nástrojový balíček by měl obsahovat tyto součásti:

  • Nástroje pro sběr, zpracování dat a komunikaci
  • Nástroje pro monitoring, skenování a bezpečnost
  • Analytické nástroje
  • ICS/SCADA nástroje
  • Nástroje pro zhodnocení rizik a penetrační testování

Projekty musí pokrýt studie, návrh, prototypizace a testování kybernetického nástrojového balíčku. Měl by být složen ze 4 částí: pracovní prostor/rozhraní, senzory, back-office infrastruktura a cloudové služby.

Max. výše dotace: 14 300 000 EUR
Uzávěrka přihlášek: 1. 12. 2020

 

English ☰ Menu