Horizont 2020 - Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means ID: LC-GD-1-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Rozsáhlé a intenzivnější požáry se stávají stále větším problémem. Požár je přirozenou součástí mnoha ekosystémů v celé Evropě, ale stále více Evropanů je požáry ohroženo. V letech 2017 až 2020 usmrtily požáry stovky osob a zpustošily lesy a lokality  nejen v celé Evropě.

Návrhy by měly jít nad rámec současného stavu techniky a předchozích činností v oblasti výzkumu a inovací, spolupracovat s probíhajícími příslušnými projekty Horizontu 2020 a co nejlépe využívat stávající iniciativy a služby EU (jako je Copernicus, Galileo a EGNOS). Do činností by měly být zapojeny příslušné mezinárodní, vnitrostátní a unijní agentury (např. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), …) a koneční uživatelé (např. vlastníci lesů, organizace z oblastí životního prostředí a ochrany přírody, hasiči, místní a regionální orgány atd.) z členských států a přidružených zemí. V souladu se strategií mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací se podporuje mnohostranná mezinárodní spolupráce.

Typ akce: IA Innovation action , CSA Coordination and support action
Rozpočet: 15 – 20 mil EUR (IA), 2 – 3 mil EUR (CSA)
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu