Horizont 2020 - Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities - LC-GD-1-2-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem tohoto tématu je vytvořit jednotnou platformu poskytující nezbytné technické, regulační, finanční a sociálně-ekonomické odborné znalosti, jakož i pomoc městům při vytváření a provádění jejich akčních plánů v oblasti klimatu a souvisejících akčních plánů v oblasti sociálních inovací. Do projektu se mohou zapojit výzkumné organizace, akademická obec, finanční sektor včetně nárazových finančníků, investoři, filantropové, nevládní organizace, vnitrostátní a místní orgány a občané. Projekt by měl být rovněž odpovědný za řízení soutěžních výzev určených třetím stranám s cílem splnit cíle této akce. Platforma by měla usnadnit koordinaci probíhajících evropských činností v oblasti neutrality klimatu pro města a měla by být udržitelná, rozšiřitelná a samofinancovaná i po skončení akce.

Typ akce: RIA Research and Innovation action
Rozpočet: do 53 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu