Horizont 2020 - Behavioural, social and cultural change for the Green Deal - LC-GD-10-2-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Opatření by se měla zabývat změnami chování na individuální i kolektivní úrovni, včetně veřejných a soukromých organizací, jakož i širšími změnami sociálních postupů v souvislosti s evropskou Zelenou dohodou. Akce by měly vytvořit nadnárodní a mezioborové sítě odborníků, výzkumných pracovníků, odborníků z praxe a příslušných organizací občanské společnosti zabývajících se změnami chování, sociálními a kulturními změnami. Měly by společně analyzovat sociální postupy a procesy změn chování, sdílet osvědčené postupy, nástroje a zdroje a provádět příslušné experimenty v prioritních otázkách, aby bylo dosaženo evropského zeleného údělu. Měly by vycházet ze stávajících zkušeností, zejména z projektů financovaných EU.

Typ akce: RIA Research and Innovation action
Rozpočet: 3 – 5 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu