Horizont 2020 - Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals - LC-GD-8-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

S ohledem na nejnovější politické potřeby a vývoj je cílem této výzvy vytvořit nové poznatky, prozkoumat proveditelnost nových nebo zdokonalených technologií a demonstrovat inovativní řešení na ochranu zdraví, životního prostředí a přírodních zdrojů před perzistentními a mobilními chemickými látkami. Očekává se, že vybrané projekty rozšíří naše znalosti o dopadech na zdraví a životní prostředí a budou řešit a pokud možno předcházet specifickým problémům se znečištěním, které zahrnují kontaminaci environmentálních zdrojů (jako je půda, sedimenty, ovzduší, potraviny a pitná voda). Vyvinutá řešení by měla vést k nákladově efektivní prevenci, sledování a v krajním případě ke zmírnění nebo odstranění problémů (např. snahy o zmírnění nebo nápravu v obzvláště postižených zeměpisných oblastech). Měly by také vést k lepšímu pochopení osudu životního prostředí a pomoci proaktivně předcházet negativním dopadům perzistentních a mobilních chemických látek na člověka a životní prostředí.

Typ akce: RIA Research and Innovation action
Rozpočet: 8 – 12 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu