Motýlům se v okolí Prokopského údolí v Praze daří i díky péči entomologů o nové lokality, počty jedinců vzácných druhů se tam zdvojnásobily

Entomologové z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze minulý měsíc úspěšně dokončili projekt komplikovaně pojmenovaný „Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat“ (zkráceně „Místo pro motýly“). V rámci projektu se podařilo vytvořit nové lokality a pečovat o již existující lokality pro cílové druhy denních motýlů v blízkém okolí Prokopského údolí. Přírodní rezervace Prokopské údolí se vyznačuje velmi vysokým druhovým bohatstvím hmyzu, a proto nové lokality mohly být mnoha druhy motýlů snadno nalezeny a rychle využity, což potvrzují i biologická data z monitoringu denních motýlů. Celý projekt by nebylo možné realizovat bez pomoci koz z komunitní farmy JinoFarm a dobrovolnických akcí spoluorganizovaných Ekocentrem Podhoubí.

„Denní motýli patří mezi nejohroženější skupiny hmyzu, přičemž v České republice zhruba osmina druhů již vymřela a další druhy se k vymření blíží. Je proto povinností entomologů pokusit se ohroženým druhům pomoci,“ zdůrazňuje Michal Knapp, vedoucí Týmu ekologie hmyzu z FŽP ČZU v Praze. „Je krásné vidět, že naše aktivity na podporu denních motýlů fungují. Prořezání křovin, výsevy nektarodárných rostlin, zavedení pastvy či správné nastavení intenzity a načasování seče se během let 2021-2023 projevilo nárůstem počtu druhů, které naše lokality navštěvují. V původně druhově chudých křovinách či travních porostech jsme v roce 2023 zaznamenali již 47 druhů denních motýlů, přičemž třetina z nich je uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR. Za nejvýznamnější nově se objevivší druhy lze považovat okáče metlicového, soumračníka skořicového a soumračníka podobného. Počet jedinců druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých ČR se nám mezi lety 2021-2023 téměř zdvojnásobil. To je fantastický výsledek v situaci, kdy na většině míst ČR pozorujeme pokračující úbytek i běžných druhů,“ doplňuje Tomáš Kadlec, specialista na biologii motýlů.

 

„Dalším dokladem úspěšné péče je postupný nárůst populace modráska vičencového na lokalitě Dívčí hrady. Tým ekologie hmyzu na toto místo vysadil modrásky vičencové v roce 2018, protože v Praze tento druh lokálně vymřel (byl pozorován naposledy v roce 2004). Od té doby velikost populace dlouhodobě roste a v roce 2022 byla poprvé překonána magická hranice 1000 jedinců. Ovšem v některých letech (například 2023) jsme zaznamenali i dočasný pokles kvůli nepřízni počasí. Právě proto je potřeba zajistit, aby populace motýlů byly relativně početné a dokázaly nepříznivé roky snadno přežít. Jarní generaci motýlů každoročně značíme a zpětně odchytáváme v květnu a červnu, přičemž první návštěvy roku 2024 naznačují, že i letos populace výrazně překoná hranici 1000 dospělců,“ nadšeně vypráví Michal Knapp. „Přestat se teď o lokality starat by byla velká škoda, protože by začaly postupně opět zarůstat a degradovat. Naštěstí se nám podařilo získat navazující projekty, které nám umožní starat se o cílové lokality další tři roky a péči dokonce rozšířit i na nová místa v sousedství lokalit stávajících. Veškeré aktivity navíc probíhají ve spolupráci a s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, na jehož pozemcích se cílové lokality nacházejí. Zájem Magistrátu o podporu denních motýlů na svých pozemcích je další zárukou, že vytvořené lokality budou fungovat i do budoucna,“ uzavírá Tomáš Kadlec.

 

 

Související odkazy:

www.mistopromotyly.cz

https://www.facebook.com/tymekologiehmyzu

www.fzp.czu.cz/ekologiehmyzu

https://podhoubi.cz

https://www.jinofarm.cz

Kontakty:

Michal Knapp – vedoucí týmu ekologie hmyzu a řešitel projektu

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

e-mail: knapp@fzp.czu.cz

telefon: +420 604 160 897

 

Tomáš Kadlec – řešitel projektů, specialista na denní motýly

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

e-mail: kadlect@fzp.czu.cz

telefon: +420 739 312 295

Jana Knappová – specialistka na edukační aktivity

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.

e-mail: jana.knappova@podhoubi.cz

telefon: +420 737 375 227

Karla Mráčková – tisková mluvčí ČZU v Praze

e-mail: mrackovak@rektorat.czu.cz

telefon: +420 603 203 703

 

Tisková zpráva

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.