Projekt COMUNIDAD: Propojení Evropy a Latinské Ameriky prostřednictvím dat Copernicus

Nový projekt COMUNIDAD, podpořený programem Horizont Evropa, právě zahájil svou činnost s cílem spojit Evropu a Latinskou Ameriku prostřednictvím využívání dat programu Copernicus. Tato iniciativa se zaměřuje na vytvoření komunity zainteresovaných stran, která se bude aktivně angažovat ve vývoji algoritmů, služeb a produktů přizpůsobených potřebám místních uživatelů, čímž se zvýší kvalita globálních produktů programu Copernicus. Jedním z hlavních cílů projektu COMUNIDAD je zkoumání možností kombinovaného využití Evropského globálního družicového navigačního systému (EGNSS) a platformy související s programem Copernicus v Chile a Kolumbii. Tento projekt má potenciál přenést získané znalosti do dalších zemí v rámci CELAC (Země Latinské Ameriky a Karibiku).

Projekt COMUNIDAD má vytvořit komplexní rámec pro využívání dat programu Copernicus v zemědělství, lesnictví a rozvoji venkova. Tento rámec bude klást důraz na využívání, vývoj, testování a vyhodnocování stávajících (na míru CELAC) i nových navazujících služeb programu Copernicus, přičemž se zaměří především na lesnictví v Chile a rozvoj venkova v Kolumbii.

Pro zprovoznění platformy COMUNIDAD budou v Chile a Kolumbii vyvinuty základní pilotní aplikace, které dosáhnou úrovně technologické připravenosti 4 (TRL4) a poslouží jako příklady osvědčených postupů pro další rozvoj. Tyto aplikace podpoří zavádění družicové navigace, určování polohy a času a umožní Chile a Kolumbii hrát vedoucí úlohu při prosazování programu Copernicus v zemích CELAC.

"Očekáváme, že rámec vytvořený organizací COMUNIDAD bude hnací silou rozvoje trhu v tomto odvětví v rámci zemí CELAC. Zapojením místních koncových uživatelů, podpůrných organizací a malých a středních podniků chceme podpořit inovace a spolupráci, které přispějí k udržitelnému socioekonomickému rozvoji," uvedl doc. Dr. Hynek Roubík, vedoucí pracovních balíčků číslo pět (WP5) a šest (WP6) z České zemědělské univerzity v Praze.

"Abychom využili dvou let projektu COMUNIDAD k maximalizaci jeho dopadu a vytvořili řešení, které bude odpovídat potřebám uživatelů a dalších zainteresovaných stran v pilotních lokalitách a dalších zemích CELAC, budeme vycházet ze zkušeností LESPROJEKTU a BOSC a z výsledků spolupráce s některými dalšími partnery v dřívějších projektech financovaných EU, zejména DataBio, SIEUSOIL a SmartAgriHubs," uvedl Karel Charvát jr, koordinátor projektu COMUNIDAD.

Projekt COMUNIDAD bude hrát klíčovou roli při usnadňování přístupu k datům a informacím programu Copernicus pro zainteresované partnery v Chile a Kolumbii. Jeho cílem je vytvořit "znalostní prostor EU-CELAC" prostřednictvím podpory spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, podpory využívání nových technologií a usnadnění přenosu technologií na podporu udržitelného socioekonomického rozvoje.

Součástí projektového konsorcia je také Česká zemědělská univerzita v Praze a celé konsorcium má celkem 8 členů:

LESPRO - Lesprojekt služby s.r.o.

BOSC - Baltic Open Solutions Center SIA

CZU - Česká zemědělská univerzita v Praze

UAYSEN - Universidad de Aysen

SOCIALINNOLABS - Fundacion Socialinnolabs

UAM - Universidad Autonoma de Manizales

FNC - Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

FIA - Fundacion para la Innovacion Agraria

 

Koordinátor projektu:

Karel Charvát jr. 
e-mail: charvat_junior@lesprojekt.cz

Tým pro komunikaci a šíření projektu:
e
-mail: comms4comunidad@gmail.com

 

 

Soubory ke stažení

Tisková zpráva

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.